Frir til menigheter for å unngå nedleggelse

fattigdom

Fra tiggerkopp – Norge (FTN) vurderer å avvikle arbeidet om ikke de får flere støttespillere på laget utover høsten. Nå håper foreningen menigheter vil trå til.

Tigging og organisert kriminalitet

debatt

Over lengre tid har NRK Brennpunkt dokumentert at rumenske «tiggere» i Norge er organiserte, kyniske og relativt velstående. Ikke minst ser vi at tiggingen i all hovedsak er et skalkeskjul for kriminell virksomhet som tyveri, prostitusjon og narkotikasalg. Men hvem er egentlig overrasket?

Uranienborgkoden

KIRKEVEKST

Høykirkelig stil trekker folk på beste vestkant i Oslo.

Får drahjelp til jobbskaping

sosialt arbeid

Ordfører fra Romania ønsker at tiggerne 
får jobb i hjemlandet. 
En norsk organisasjon gjør det mulig.

«Fra tiggerkopp til skrujern»

utdanning

– Det begynte som et sennepskorn, forteller Leif Rasmussen, daglig leder i Fra Tiggerkopp Norge. (FTN)

– Burde slippe å dra til Norge

tiggerhjelp

– Det beste ville være om romfolk kunne slippe å dra til Norge. Det vil i så fall være leit for Eigil, men bra for Simona, sier Leif Rasmussen, gründer og daglig leder av organisasjonen Fra Tiggerkopp Norge.

Kopp gir relasjoner

studie

Tigging i seg selv gir inntekter, men tiggerkoppen er også et middel til å etablere nyttige sosiale relasjoner.

Forebygger tigging med skole

resultater

Adina Stiftelsen og Bergen Bymisjon har vunnet pris for sitt arbeid i Romania. De tror tiggeproblemet må løses på hjemmebane.

Gi så skal dere få…

synspunkt

Vi kan bygge murer rundt landet vårt og byen vår fordi vi mener at vi har gjort oss fortjent til et godt liv i fred og ro for ubehagelige forstyrrelser. Så kan vi i en bisetning legge til at Statoil i 2011 satt igjen med nesten 14 milliarder kroner i overskudd kun etter selskapets oljevirksomhet i Angola, skriver Tomas Sundnes Drønen.

Stortinget avviser tiggeforbud

Samfunn

Et klart fler­tall på Stor­tin­get vil be­gren­se tig­ging på of­fent­li­ge ste­der, men går ikke så langt som til for­bud. Høyre og Frp vil ha bot eller inn­til to må­ne­ders feng­sel.

Norske millioner til Romanias romfolk står ubrukt

Samfunn

Ved skole num­mer 31 i Bucu­re­sti nyter Alex St­ru­ga­riu (13) godt av et norsk­støt­tet skole­pro­sjekt. Men Norge sli­ter med å få brukt mil­lio­ne­ne som er satt av til å hjel­pe Ro­ma­nias rom­folk.

Hjelp dem hjemme

Meninger

Fattigdomsproblemet i Europa løses ikke ved å legge til rette for mer trafficking av tiggere til Norge.

Foreslår meldeplikt for tiggere

Samfunn

Oslos vara­ord­fø­rer, Libe Rie­ber-Mohn (Ap), mener melde­plikt til po­li­ti­et kan be­gren­se til­strøm­nin­gen av tig­ge­re til ho­ved­sta­den.