NRK-streiken over ved midnatt 

nrk

Partene i NRK-konflikten kom onsdag til enighet og både penger og prinsipper. Dermed er NRK-streiken over, og ved midnatt starter sendingene igjen. 

«Balansert og god dekning fra NRK»

nrk og israel

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen svarer på kritikken om feilaktig informasjon om Israel i NRKs reportasjer.

NRK og Israel

midtøsten

Åpent brev til NRK ved kringastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Riksrevisjonen varsler gransking av NRK

Samfunn

Riks­re­vi­sjo­nen øns­ker å grans­ke NRKs ar­beid med presse­etikk. Både kring­kas­tings­sje­fen og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær i PFU rea­ge­rer.