Skal inkludere barn fra lavinntektsfamilier

trosopplæring

– Det er 
viktig at vi ikke lager strukturer som sletter ut budskapet vårt, sier Knut Tveitereid om å 
bekjempe utenforskap i kirken.

Ungdommens tro

unge

Dagen har snakket med tre tenåringer om tro. Les intervjuene her.