Slår alarm om prestemangel

den norske kirke

Kirkerådet advarer 
om at færre teologistudenter kan lede til «krise».

Skal inkludere barn fra lavinntektsfamilier

trosopplæring

– Det er 
viktig at vi ikke lager strukturer som sletter ut budskapet vårt, sier Knut Tveitereid om å 
bekjempe utenforskap i kirken.