De viktige ordene

Ny bibeloversettelse

Til alle tider har jøder og kristne vernet om Skriften som om sitt eget liv. I dag tar Den katolske kirke i Norge 
i bruk en ny bibeloversettelse.

Vil gi folket kunnskap om reformasjonen

DIGITAL UTSTILLING

Er du en av dem som føler du mangler kunnskap om reformasjonen? Da kan kanskje Universitetsbiblioteket i Bergen sin nye nettportal og digitale utstilling være hjelpen du trenger.