Det finnes et alternativ, biskop

debatt

De går inn for en mellomløsning med plass for både sannheten og løgnen, men det finnes ingen slik løsning. For ingen kan velsigne det Gud uttrykkelig forbyr.

Splittelsen i Dnk - veien videre

kronikk

Ikke alle har anledning til å velge en slik menighetstilhørighet fordi bedehusforsamlingene ikke er spredt over hele landet. Men i dag er dette det beste foreliggende handlingsalternativet for å demme opp mot «den nye teologien».

«Lukk deg opp!»

Kristenliv

Gud taler til men­nes­ker gjen­nom ulike san­ser. Både syn, hør­sel, smak og fø­lel­se kan ta imot gud­dom­me­li­ge bud­skap og sig­na­ler.