Å sko seg for en negativ fremtid

motivasjon

Det må være lov å snakke om fremtiden selv om den ser litt trist ut for min del. Det bare hjelper ikke at folk synes synd på meg. I verste fall kan det føre til at jeg graver meg helt ned.

Farlig spagat mellom bibel og samtid

LEDERARTIKKEL

Vi håper at Menighetsfakultetet og dets teologer har den nødvendige respekt og ydmykhet overfor Bibelen som Guds ord. Skal en møte morgendagens etiske problemstillinger med troverdighet må en våge å sette anker, skriver Dagen på lederplass.