Hjelp til daglig bønneliv

Bokanmeldelse

Det er å håpe at mange vil la denne boken bli til inspirasjon, slik at bønn kan få skape liv og nye perspektiver inn i kristenlivet.

Hadde ikke lyktes uten dysleksi

menighet

Mike Breen (60) har etablert over 1000 kirker i Europa og formulert en av de mest populære modellene for disippelgjøring.