Mener partipolitikk styrker kirken

kirken

At politikere engasjerer seg, gir kirken påvirkningskraft og øker oppslutningen, mener svensk sosialdemokrat.

Advarer mot politikere i kirken

SVERIGE

– Kirken blir ødelagt av politikk, sier den svenske Oase-presten Hans Weichbrodt. I september stiller tusenvis av svenske politikere som kandidater i kirkevalget.

Erkebiskop Löfven av Sverige

LEDERARTIKKEL

Sveriges statsminister mener at han har rett til å kunne regulere trosoppfatningene i et selvstendig trossamfunn.

Svenske prester har tradisjonell tro

KIRKE

Flertallet av prestene i Svenska Kyrkan har en tradisjonell kristentro. Det kommer fram i en undersøkelse som Kyrkans tidning har deltatt i.

– Innvandring er en velsignelse

led17

Økt innvandring er en velsignelse for kirken, mener pinsepastor og riksdagskapellan Niklas Piensoho (52).

Sekulære selvfølgeligheter

kulturnotat

Martin Luther spurte etter en nådig Gud. I dag spør vesteuropeere flest om Bibelens Gud faktisk eksisterer. Kontrasten mellom reformasjonens kultursituasjon og vår egen er slående. Men hvorfor er en slik sekulær holdning så utbredt i vår kultur?

Krangel om kors på halsen

KORS-DEBATT

Solidaritet eller oppvigleri? – Korset må ikke brukes som et symbol på noe man er imot, sier kommunikasjonsdirektør i Svenska Kyrkan.

Særordning for nordiske folkekirker faller bort

kristenliv

Den norske kirkes søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island har lenge ført opp folk som flytter til Norge som medlemmer i sine norske avdelinger uten å spørre. Det blir det nå slutt på.

– Overgrep mot Folkekirken

danmark

Skal staten ha rett til å blande seg inn i Folkekirkens indre anliggender? Det prinsippspørsmålet er akkurat reist for dansk rett.

Åpner for «proffe» dirigenter

kirkemøtet

Dirigentskapet på Kirkemøtet har alltid blitt valgt blant delegatene. Det kan føre til at de som tar oppgaven ikke alltid våger å ta ordet fra talerstolen.

1.300 nye hver dag

kirkevekst

Mekane Yesus kirken i Etiopia fikk i fjor 1.300 nye medlemmer i snitt hver dag.

Skriften alene er den eneste veien

synspunkt

Jeg tror virkelig at reformasjon ikke bare trengtes, men fortsatt trengs. Skriften alene, troen alene, nåden alene trengs både i gamle og nye kirker, ikke minst i De romersk-katolske og ortodokse kirkene.

Uppdrag granskning smutskastar

livets ord

Den 25. november sänder Uppdrag Granskning ett program som kraftigt attackerar Livets Ord i allmänhet och mig i synnerhet. Anklagelserna gäller att Livets Ords arbete egentligen bara är en lukrativ affärsrörelse och att vinster har försvunnit in i styrelsens och mina fickor. Detta är osant och djupt kränkande.

Skriftforståelse er ikke et privat prosjekt

teologi

Arnfinn Eng anfekter alvoret i endringen i læren om ekteskapet i de liberale, vestlige kirkene og bærer håp om at dette radikale teologiske og samfunnsmessige prosjektet ikke skal splitte. Det ønsket kommer for seint.

Oppdaget nye sider ved Jesus

identitet

Teolog Fredrik Sidenwall 
oppdaget nye 
sider ved Jesus da han begynte å lese tilknytnings-psykologi. 
– Det kan være frigjørende at 
Jesus er Herre.

Vil tvinge nye prester til å vie homofile

homovigsel

Svenske prester har kunnet si nei til å vie homofile. Et forslag som kommer opp på det svenske kirkemøtet vil ha slutt på ordningen.

En test på lederskap

leder

Den situasjonen kirken befinner seg i nå, representerer i så måte ikke noe grunnleggende unntak, men snarere et nytt skritt på veien.

Mot til å vente

synspunkt

At enkeltmennesker av personlige årsaker velger å konvertere har jeg den største respekt for. Derimot må det sies klart: Økumeniske hensikter kan aldri brukes som motiv for en konversjon.

Prester på tynn is

leder

Fem svenske prester har utløst debatt ved å hevde at det finnes mer enn én vei til Gud. Prestene spør om kirken våger å forkynne at «jøder, kristne og muslimer vandrer mot samme Gud, hver og en på sin vei».

Svensk kirke får millionstøtte uten innmelding

medlemskap

Svensker som er medlemmer av Svenska kyrkan blir automatisk medlemmer av den norske grenen av trossamfunnet når de flytter til Norge. Det gir millioner av kroner i støtte.

Forbønnsforbud

Meninger

Det er svært be­ten­ke­lig å tvin­ge pres­ter til å av­vise men­nes­ker som ber om for­bønn for noe som opp­le­ves som en byrde. Da for­byr man noe som Bi­be­len opp­mun­t­rer til, skriver Dagen på lederplass.

Ekman om stormfulle år

Kristenliv

«I medvind og motvind» er tittelen på den andre delen av Ulf Ekmans memoarer som nå er klar. Den handler om Livets Ords mest stormfulle periode på 80- og 90-tallet.