Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten.

Vil Frp endre abortloven?

TVILLINGABORT

KrF mener stortingsflertallet på et altfor tynt grunnlag godkjente tvillingabort i Norge tidligere i år. Vi vil ha omkamp for tvillingene i mors liv!

– Tvillingabort et vanskelig etisk spørsmål

ABORT

Vurderingen av at abortloven gir adgang til tvillingabort har vært et vanskelig etisk spørsmål, medgikk statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget.

Angola myker opp i abortlovene

afrika

Angolas parlament har godkjent en lovendring som tillater abort i enkelte tilfeller, deriblant for voldtektsofre. 

Få jordmødre spør gravide om vold

helse

Jordmødre er pålagt å spørre gravide om de er eller har blitt utsatt for vold. Men under halvparten av dem gjør det, viser en ny undersøkelse.

I bestefars politiske fotspor

kristelig folkeparti

Livet startet dramatisk for Simen Bondevik. 
Nå drømmer han om 
å bli statsminister.

Én av ti drikker alkohol under svangerskapet

undersøkelse

Én av ti gravide drikker under svangerskapet, ifølge en ny undersøkelse. Kvinner med høyere utdannelse er mest liberale til myndighetenes anbefaling om totalavhold.

Flertall krever samtale før abort

undersøkelse

Seks av ti nordmenn mener at det bør innføres obligatorisk rådgivningssamtale for kvinner som ønsker abort.

Gravide kan få fjernet ett av to tvillingfostre

nyheter

Da abortloven ble vedtatt, kunne ikke en kvinne velge hvor mange barn hun ville bære fram. Abort ble et spørsmål om enten- eller. I dag er det imidlertid mulig å fjerne ett av to eller flere fostre. Såkalt foster-reduksjon.

Handlingsplan for å 
redusere aborttallene

synspunkt

Jeg ønsker meg en «nullvisjon» for aborter, at det skal være så gode ordninger og tilbud at kvinnen 
opplever det som overkommelig og en reell 
mulighet å bære fram barnet hun bærer på.

Fosterets rettsvern

leder

Det er altså en fosterfordrivelse som har funnet sted. Det er grunn til å håpe at abort-saken i Trondheim kan føre til fornyet debatt om hvorvidt lovverket kun bør ivareta kvinnens rettigheter knyttet til svangerskapet, eller om også fosteret har et eget rettsvern i svangerskapets 12 første uker, skriver Dagen på lederplass.

Støtte fra tidlig 
i svangerskapet

Senaborter

KrFs Olaug Bollestad utfordret helseminister Bernt Høie om situasjonen for kvinner som går gravide med alvorlig syke barn.

Bispe-nei til sorteringsparagraf

HØRING

Senabort på grunn av alvorlig sykdom eller kromosomfeil bør ikke være lov, mener biskop Atle Sommerfeldt.

17 år og mor

tenåringsmødre

13. juni ble Emilie Auli (17) mor til Sarah-Isabell. «Jeg står for valget jeg tok, og elsker livet som mor», skriver hun på bloggen «17 år og mamma».

Unge gravide må forsvare sine valg

Tenåringsgravide

Hvordan er det å være gravid som tenåring? Trine Haugsøen har stilt åtte jenter spørsmålet og er overrasket over svarene.

Rådgivning og livredning

Meninger

Alle som ar­bei­der for at abort­tal­le­ne skal bli la­vest mulig, for­tje­ner å bli heiet på. Amathea råd­giv­nings­tje­nes­te for gra­vi­de er blant dem som fak­tisk bi­drar til å re­du­se­re tal­le­ne. Der­med dri­ver de liv­red­den­de ar­beid, skriver Dagen på lederplass.

Retten til abort er en byrde

Meninger

- Hvert enkelt møte mellom en lege og en pasient er unikt. At enkelte leger dessuten øver et abortpress på sine pasienter er også en kjent sak. Dette kan være likeså krenkende for den gravide kvinnen som å møte en lege som ikke vil henvise til svangerskapsavbrudd, skriver Ingrid Grøstad Johnson.

- Abort er avskyelig bruk-og-kast av liv

Samfunn

Fram­pro­vo­ser­te av­brudd av svan­ger­ska­pet er jevn­godt med en bruk-og-kast-hold­ning til men­neske­liv, mener den ka­tols­ke kir­kens over­hode.

Tror på strengere senabortgrense

Samfunn

Nå blir det ulovlig å ta abort etter uke 22. Overlege Ola Didrik Saugstad tror grensen etter hvert kan bli strammet inn med enda en uke.

Menneskets iboende verdighet

Samfunn

«Kan respekten for livet begrunnes også ut fra et filosofisk ståsted, begynner det for alvor å brenne under føttene på abortforkjemperne.»

Ber politikere komme på banen

Samfunn

- Vi må ha en politisk debatt om det er faktisk dette man ønsker, sier Lars Ødegård, leder av Bioteknologinemnda. Lege tror presset mot kvinner vil øke med blodprøven.

Tause om etablering i Norge

Samfunn

Selskapet, som i en rekke land tilbyr blodprøven som kan erstatte ultralyd, vil ikke svare på om de har planer om å etablere seg i Norge.

Vil erstatte ultralyd med blodprøve

Samfunn

Universitetssykehuset Nord-Norge vil tilby den nye blodprøven som kartlegger Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Helst vil de kartlegge fosteret før abortgrensen.