KrF er hva KrF gjør

POLITIKK

I politikk er ord viktig, men enda viktigere er de resultater ordene fører til.

Framtid for KrF

synspunkt

Finnes det en framtid for KrF, spør Tarjei Gilje. Svaret er ja. Vi lever i en tid hvor KrF er viktigere enn noensinne.

Undergraving av barns og kvinners rettigheter

SYNSPUNKT

KrF mener fortsatt at dersom bioteknologiloven skal fungere etter hensikten uttrykt i første paragraf, kan den ikke åpne opp for eggdonasjon eller surrogati.

Sp skuffet over Høies surrogati-svar

bioteknologi

Helseministeren gjør ingenting for å hindre at norske par drar til utlandet for å skaffe seg barn ved surrogati.

Å lage barn uten hensyn til barnet

i fokus

Hvem lager samfunnet lover og regelverk for? Det korte svaret: borgerne. Det fyldigere svaret: Alle borgerne, også de minste og svakeste som ikke selv kan forsvare sine menneskerettigheter.

Etikk-debatten må inn i valgkampen

etikk

Regjeringsmakt og samarbeid er selvsagte temaer i den kommende valgkampen. Men skal man dømme etter partienes forslag til program for neste fireårsperiode, bør bioteknologi og reproduktiv medisin også være opplagte kandidater.

Vil ha eggdonasjon og tidlig ultralyd

politikk

Aps utkast til partiprogram nevner for første gang bioteknologi, og det skjer i samme, lille kapittel som handler om «reproduktiv helse» og abort.

Nå kommer designerbarnet

kulturnotat

Det kristne budskapet om at du er verdifull som du er, kan få en helt ny aktualitet.

Vil ikke love debatter om etikk

BIOTEKNOLOGI

Det er usikkert om Stortinget får ta de store debattene om eggdonasjon, surrogati og gentesting til våren.

Nå skal KrF velge partner

STORTINGSVALG

Hvem skal KrF velge som regjeringspartner? Dagen har valgt ut 30 verdisaker innen seks temaer, og sammenlignet standpunktene til Høyre, KrF, Frp og Ap.

Massedemonstrasjon i Paris mot homoekteskap

frankrike

Titusenvis av demonstranter protesterte mot likekjønnet ekteskap i en massemønstring i Paris og oppfordret kandidatene i det kommende presidentvalget til å beskytte tradisjonelle verdier.

Fødte barn med livmor fra sin egen mor

TRANSPLANTASJON

En svensk kirurg har gjort forsøk med livmortransplantasjon. Fem av de ni kvinnene har født barn i ettertid. Tre av de ni transplanterte fikk livmor av sin egen mor.

Synet på surrogati er et verdispørsmål

SURROGATI

Synet på hva et barn er – dypest sett hva et menneske er – blir virkelig satt på prøve hvis man åpner for surrogati. Hvor går grensen for hva vi kan betale andre mennesker for å gjøre for oss, og hva vi kan be om av tjenester?

Surrogatkontor i Sverige utfordrer Norge

LEDERARTIKKEL

Utviklingen på surrogatifeltet går rivende fort. Regjeringen som nå jobber med å revidere bioteknologiloven, skal holde hodet kaldt for ikke å bli fanget av omstendighetene.

Bør KrFs ledelse utfordres?

synspunkt

Det er betydelige problemer med ledere som «modnes» i spørsmål om menneskesyn, samliv, seksualitet og familie. Samfunnets utvikling ser ut til å spille hovedrollen for hva man skal mene og kjempe for, og sannheter finnes åpenbart ikke.

Homofilt par vant kamp om surrogati

thailand

Et vestlig homofilt par har vunnet rettstvisten om foreldreretten til et barn født av en surrogatmor i Thailand. Surrogatmoren ville ikke gi fra seg barnet da hun fant ut om parets legning.

Titusener mot homofile partnerskap i Roma

italia

Titusener av mennesker samlet seg lørdag på Circus Maximus i Roma for å protestere mot den italienske regjeringens planer om å åpne for partnerskap for likekjønnede.

Et godt bio-råd

kommentar

Hvis Bioteknologirådets innstilling hadde vært gjeldende lov for bare tre år siden, ville norsk politi hatt en lovbryter som øverste sjef, skriver Vebjørn Selbekk.

Mer tid med en far man ikke har

leder

Arbeiderpartiet vil at far og barn skal tilbringe mer tid sammen. Det framstår underlig i lys av at partiet fører en politikk som tilsier at det ikke er så farlig om et barn har en far eller ei.

Eggdonasjon er et vannskille

leder

Hvordan sikrer vi oss mot at kvinner blir utsatt for press for å donere egg til ufruktbare søstre og venninner, spør Dagen på lederplass.

Kjemper for eggdonasjon i Norge

Samfunn

Foreningen Ønskebarn gir informasjon om eggdonasjon til norske par som ønsker det. Nettsiden deres lenker til utenlandske klinikker som tilbyr eggdonasjon.

Verdivalget

Samfunn

Politikk har en tendens til å handle alt for mye om penger og økonomi. Hva med barna, de svake i samfunnet vårt, de eldre og deres rett til en verdig alderdom, trosfrihet, forvalteransvar for skaperverket?

Stoltenberg og surrogati

Meninger

Det er nok let­te­re å skyg­ge unna slike be­ten­te saker, men re­sul­ta­tet av det kan bli dår­li­ge­re po­li­tikk.

KrF med tipunktsliste foran valget

Samfunn

Kris­te­lig Folke­par­ti leg­ger fram ti valg­kamp­sa­ker for kjerne­vel­ger­ne, men flere av dem vil møte mot­stand blant part­ner­ne på bor­ger­lig side.

Eks-justisminister sier ja til surrogati i Norge

Samfunn

For­fat­ter og tid­li­ge­re jus­tis­mi­nis­ter Anne Holt vil ha ikke-kom­mer­si­ell sur­ro­ga­ti i Norge. Hun mener nors­ke kvin­ner er i stand til å tref­fe livs­valg for seg selv.

Oss syndere imellom

Meninger

Kristen tro handler ikke om at vi er nokså gode mennesker som Jesus kom for å gjøre enda bedre.

I en sofa på kafeen

Kultur

Ole Paus insisterer på at det ikke blir flere plateutgivelser. Han vil ikke bli forfengelig. Men hva skal han gjøre nå, da?

Lei ensidig hyllest av ekteskapsloven

Samfunn

I dag er det fem år siden den nye ekteskapsloven ble vedtatt. Kritiker har gitt opp en reversering, men er oppgitt over den ensidige positiviteten til ekteskapsloven.

Gode grunner til motstand

Meninger

Fler­tal­let kan ta feil. Denne enkle sann­he­ten er det verdt å minne om på fem­års­da­gen for Stor­tin­gets ved­tak om å gjøre ek­te­ska­pet kjønns­li­ke­gyl­dig.

Uredd refser

Meninger

Ole Paus tref­fer spi­ke­ren på hodet så det syn­ger med sin nye, ref­sen­de låt om sur­ro­ga­ti.

Håper å bremse homolover

Samfunn

Den siste massemønstringa mot homoekteskap i Paris kom etter at lova var innført. Demonstrantane håper å hindre vidare liberalisering.

Den kristne sosialisten

Samfunn

Hun har gjort kometkarriere i Arbeiderpartiet de siste årene. Det nye sentralstyremedlemmet Else-May Botten (39) avviser at hun er Aps kristne alibi.

Venstre om for Venstre?

Meninger

Vi tror ikke at en mer li­be­ral ori­en­te­ring i etis­ke spørs­mål vil sørge for at Venst­re får sine etter­leng­te­de syv pro­sent ved høs­tens valg.

Er det plass til Venstre?

Meninger

Det er ikke lurt å la valgresultatene til en politisk motstander være avgjørende for et regjeringssamarbeid.

Ville blitt surrogatmor selv

Samfunn

Dersom forfatter og kommentator Mala Wang-Naveen var i en desperat økonomisk situasjon, ville hun selv blitt surrogatmor. - Uten å blunke, sier tobarnsmoren som har skrevet bok om surrogati.

Ja til surrogatibarn, nei til Nathan

Samfunn

Barn født av indiske surrogatmødre får amnesti av hensyn til barns beste. Asylbarn får det ikke. - Et virkelig stort paradoks, sier Øyvind Håbrekke (KrF).

Vil vedta eggdonasjon i vår

Samfunn

Utålmodige helsepolitikere i Arbeiderpartiet ivrer for å innføre eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd før valget. - Ultraliberalt, sier Høyre-nestor Inge Lønning.