Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Sjokkert over behandlingen

Kristenliv

- Jeg er sjok­kert over at en in­nen­for en kris­ten or­ga­ni­sa­sjon kan be­hand­le men­nes­ker på denne måten, sier Mar­tin Cave, pas­tor i IMI-kir­ken i Stav­an­ger.

Uenighet om profeti på Oase

Kristenliv

En av talerne mener Guds navn misbrukes på Oase, og det ble ropt «feiging» mot Oase-lederen da han åpnet paneldebatten om profetiske nådegaver.