Grepet av de lidende barna

misjon

Et besøk i et kenyansk kvinnefengsel ble starten på et langt liv i tjeneste for Gunnar Enok Nilsen (70).

Vil berge Samemisjonen

LANDSMØTE

Norges Samemisjon fortsetter som egen organisasjon uten å endre navn.