NMS la listen høyt, men klarte ikke å innfri

ikke skuffet

Det Norske Misjonsselskap (NMS) satte opp en rekke mål med konkrete tall i strategiplanen for 2009 til 2013 for arbeidet i Norge. Men ingen av dem ble oppnådd.