NLA med 22 nyansatte 
til ny lærerutdanning

nla

For første gang på 70 år får Oslo en kristen lærerutdanning. En av de nyansatte, professor Ursula G. Småland Goth, skal undervise masterstudenter for første gang.

Slutter før åremålet går ut

stefanusalliansen

Generalsekretær Hans Aage Gravaas er fritatt for ordinære oppgaver ut oppsigelsesperioden.