Ikke tro?

TRO

Kanskje mange ikke vet at all grunnlagstenkning nødvendigvis må bygge på trosbaserte forutsetninger?