Evangelistens ord til oss alle

Kulturnotat

Evangelistens tjeneste vil til enhver tid være omstridt. Fordi evangelistens ord utfordrer oss alle.

Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.