Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Dette kan vi nok vente oss mer av

Kommentar

Jeg tror heller ikke vi skal være redde for innlegg av den typen som Tom Egeland presenterte denne uken.

Både sann og god

Lederartikkel

Den kristne tro kommer ikke bare under angrep fordi noen anklager den for ikke å være sann. En annen, og minst like aktuell anklage, er at den ikke er god. Begge deler fortjener bibelsk fundert ettertanke, samtale og motmæle.

Livet og forbannelsen

bibelen

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.

Vil ikke Brende svare?

israel-boikott

Har ventet på utenriksminister Børge Brendes sitt offentlige svar i 9 måneder.

Ateisten skiftet side

TRO

Tidligere var Leif Egil Reve blant dem som stilte vanskelige spørsmål til kristne. Nå vil han dele de gode svarene han fant.

Hyrde eller leder

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det snakkes mye om at pastorer må være gode ledere, men lite om 
at de skal være hyrder. Hva tenker dere om dette?»

Nå vil han kartlegge maktbruk

KRISTENT LEDERSKAP

Andreas Nordli og Ungdom i Oppdrag ber 150 tidligere medarbeidere svare på hvordan de opplevde kulturen i organisasjonen.

Tid for oppbrudd?

utmelding

Skal jeg forlate Den norske kirke? Meningene er delte og usikkerheten stor. Argumenter veies for og imot og man blir dradd i ulike retninger. Noen opplever stor uro: Gjør jeg det som er rett? Hva sier Bibelen?

«Hva ville Lilletun gjort?»

pride-krisen

KrF-leder Knut Arild Hareide angrer ikke på sin Pride-opptreden 25. juni, men innser at han kunne 
kommunisert bedre internt.

Spør Hareide via Dagen!

sommerintervju

Mandag sommerintervjuer Dagens journalist Stein Gudvangen KrF-leder Knut Arild Hareide i Sarons Dal. Du kan være med å stille spørsmål!

Sikkerhet og velferd

i fokus

Både Norge og Europa har stått overfor krevende utfordringer tidligere – og kommet gjennom.

UDI fastholder kors-nekt i alle asylmottak

korsnekt

Selv om mange reagerer sterkt på at korset må fjernes hvis et leir- eller stevnested skal godkjennes som asylmottak, vil ikke UDI snu i saken. UDI har selv laget retningslinjene.

Kristent og sekulært språk

Meninger

Fra et kristent ståsted er abortdebatten særlig aktuell fordi det står om tusenvis av barneliv, og fordi vi her står overfor et politisk spørsmål hvor Bibelen gir klar veiledning.