Høyre vil ikke røre abortloven

politikk

Høyre er fornøyd med dagens abortlov, og sentralstyret vedtok søndag å slå ring om loven.

Sjølvråderett over eigen kropp

debatt

Tre ungdomsparti, AUF, FpU og Unge Venstre, leia av unge menn, vil radikalt endra abortlova og gje kvinner rett til abort fram til barnet i mors mage er 18 eller 24 veker gammalt. Dei vil forlengja tida for press til å ta abort. Dette er ekstremt og barbarisk!