Lærer barna om Holocaust

HOLOCAUST

For Gordon Andersen er det viktig at barna lærer om Holocaust, så han tar dem med til konstentasjonsleire. Det har gjort sterkt inntrykk på datteren Gloria (16).

Det nytter å ta tydelig avstand fra jødehat

Lederartikkel

Det viser at negative holdninger til jøder er tett koblet til staten Israels politikk. Norske jøder lever med faren for å bli straffet for israelske politiske vedtak.