Bør Terje Tvedts bok bare hylles?

Terje Tvedt

Vår vurdering, etter å ha lest det Tvedt skriver om misjon generelt og NLM spesielt, er at professoren ikke opptrer særlig balansert. Det er påfallende at han ikke siterer fra noen offisielle dokumenter, men bruker en overskrift i Utsyn som ikke er særlig representativ.

Er Jesus en kopi av Horus?

myte

– Oppspinn, sier Bjørn Are Davidsen om at Jesus er en etterlignelse av andre guddommer.

Historien om et godt liv

Kristenliv

Marian Nygård valgte å la sin alvorlig syke sønn bli bedt for i Bethel Church i USA. Det forandret hele familiens liv.

Troverdige ord

Meninger

Kjenn­skap til gode grun­ner for å stole på Bi­be­len er vik­tig for alle krist­ne.

Klart nei til religiøse symboler på jobb

Samfunn

Undersøkelse viser at et klart fler­tall av be­folk­nin­gen mener at læ­re­re i grunn­sko­len, dom­me­re og uni­for­mert po­li­ti ikke bør være kledd på en måte som ty­de­lig sig­na­li­se­rer deres re­li­giø­se stå­sted.