Studerer hebraisk ved bassengkanten

israel

Til det norske gjestehuset Beit Shalom Zion kommer de som vil studere, de som vil feriere og de som vil gjøre begge deler.

Snu forfallet!

Kristenliv

Slik det er nå, framstilles evolusjon som sann, vitenskapelig, mens skapelse betegnes som (over)tro. Dette gjelder langt inn i kristne sammenhenger.

Hvordan forstå skapelsesberetningen?

kronikk

Det vil nok ennå komme mange teorier om menneskets tilblivelse. Men det skal ikke frarøve oss troen på vår særstilling i skaperverket.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Hva skal vi si til de unge om skapelse?

Skapelse

Forkynnelse mot evolusjonsteorien kan føre til troskrise, mener ungdomsforsker. – Slik trenger det ikke være, kontrer ungjordskreasjonist.

Skapelse og skrifttroskap

SYNSPUNKT

Alle bør være varsomme med for sterke ord i den ene eller i den andre retning. Fromhet og varhet preger ikke de mest ytterliggående innleggene på noen av sidene.

Evolusjonsteorien handler ikke bare om naturvitenskap

SKAPENDE GUD

Etter en lang og god debatt i Dagen knyttet til evolusjonsteorien, er det ikke til å unngå at man sitter igjen med noen avgjørende spørsmål, og først og fremst handler det om debattantenes troverdighet.

rEvolusjon

SKAPELSEN

Milliarder av år eller bare noen tusen? Direkte inngripen eller bare veldig god planlegging? Skapelsen fortsetter å engasjere.

Hvem skrev livets kode?

skapelsen

Informasjonen som finnes i vårt dna kan umulig ha blitt til av seg selv, hevder Kjell Tveter.

Utenfor definisjonen av vitenskap

KRONIKK

Personlig er jeg overbevist om at vår virkelighet ikke kan forklares hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen.

Evolusjonslærens konsekvenser

SKAPELSE

Det er sterkt beklagelig at store deler av apologetikken, det arbeidet som skulle forsvare troen på Bibelens Gud, ofte ender opp med å gjøre det motsatte.

Trosforsvarets grunnleggende problem

SYNSPUNKT

Trosforsvar slik det nå praktiseres har to problem. Det første er at det ikke fungerer. Det andre er at det har en tendens til å undergrave kristen troslære.

Hva er egentlig i konflikt?

SKAPELSE

Burde kanskje kristne ledere istedenfor å engste seg for konflikt mellom tro og «vitenskap» begynne å bli mer engstelig for at det ser ut til å være en stadig større konflikt mellom «kristen tro» og Bibelen?

Evolusjon og skaping - Holm, Giske og Tveter

INNSPILL

Til tider undrar det meg korleis professorar les det andre skriv, og korleis dei svarar. Professorar skal jo vera mellom dei beste blant oss til å lesa innaboks, og til å tolka det dei les. Likevel opplever eg stadig at dei les skeivt og overtolkar, i tillegg til at dei underkjenner andre sine kunnskapar eller vurderingar.

Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om

SYNSPUNKT

Skal vi godta at ateistiske forskeres samrøre av vitenskap og livsfilosofi skal styre debatten? Selvsagt ikke, for disse står i fare for å misbruke sin vitenskapelige autoritet og pålegge andre sitt eget livssyn.

Mer forvirring fra universitetet

SKAPELSE

Synspunkt i Dagen 15. august signert professor Sverre Holm var forvirrende lesning. I overskriften advarer han mot at kristne skal drive forskning, og særlig ikke innen biologi.

Kristne evolusjonsprofessorer og Bibelen

EVOLUSJON

Vitenskapens datering av fossilene betyr også at død var der før mennesket. Det er vel noe å tenke på også for «gammel jord-kreasjonistene»?

Har Gud virkelig skapt?

EVOLUSJON

Oskar Skarsaune har vært professor i teologi ved Menighetsfakultetet i mange år, og har bidratt til å gjøre norsk kristenhet evolusjonistisk eller darwinistisk. Siden han nylig stod offentlig fram ved et symposium på NLA Høgskolen i Bergen og forsvarte sitt evolusjonistiske syn, føler jeg behov for å gi uttrykk for noen personlige tanker.

Frykten for å provosere

Leder

Det synes å være en trend at flere, også nyere, kristne sammenhenger inntar en lav profil på den offentlige arenaen.

Dåpsliturgi og skapingsteologi

synspunkt

Barnet blir ikkje sett som Guds barn i utgangspunktet, det er noko det må bli. Derimot må det vere viktig å halde fast på at barnet er Guds barn frå fødselen av. Barnet blir motteken til dåp i kyrkja fordi det er skapt av Gud og tilhøyrer skapinga.

Brev til den ufødte

synspunkt

Mens jenta vokser i mammas mage, skriver pappa om livets selvfølgeligheter. Men livet er for fantastisk til å være selvfølgelig.

Livets språk

dna

Forskning har vist at det biologiske liv inneholder et språk lokalisert til DNA. Språk er informasjon. DNA er livets informasjonssentral. Liv er ikke mulig uten DNAs informasjon. Denne informasjon er nødvendig for livets opprinnelse, og for livets opprettholdelse.

Hva er Guds ord om skapelsen?

vitenskap

Skapelsesberetningen må tolkes. Det er ikke et problem, men noe det er viktig å være klar over.

Hva er sannhet om skapelse?

dagensdebatt

Jesus sier at den som fornekter ham for menneskene, vil han også fornekte for sin far. Hvis vi fornekter at Gud og gudesønnen har skapt livet og livets mangfold, betyr det at vi da vil bli avvist av ham?

Skremsel om skapelsen

synspunkt

Sannhetssøkende og bibeltro kristne er nødt til å ta evolusjonsteorien på alvor for å ikke skape falske barrierer på veien til Jesus.

Progressiv skapelse

skapelse

Jeg møter motstand både fra ung jord-kreasjonister og fra teistiske evolusjonister. Jeg befinner meg midt imellom, skriver Kjell J. Tveter.

«Progressiv skapelse»-kompromisset

evolusjon

Dr. med. Kjell J. Tveters nye bok «Livets mysterium. Om intelligente årsaker i naturen» røper en omfattende, oppdatert kunnskap om molekylærbiologi, bioinformatikk og Intelligent Design. Blant de mange litteraturhenvisningene i boken finnes det faktisk også en henvisning til en artikkel i «Journal of Creation» – vel et indirekte vitnesbyrd om det høye vitenskapelige nivået i dette tidsskriftet, som utgis av «ung jord»-kreasjonistiske vitenskapsmenn!

Som Luther leser Bibelen

KULTURNOTAT

Kravet om at Bibelen skal leses vitenskapelig var ikke utbredt i antikken, middelalderen eller hos Luther, skriver Bjørn Are Davidsen.