Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Pastorer blir kvalitetssikret

SAMTALE

Pastorer som tidligere i vår ble ordinert på Misjonsforbundets Generalforsamling, har for første gang vært gjennom en uavhengig vurderingssamtale før innsettelse.

Gunnar Elstad er død

SJELESØRGER

Den etterspurte forkynneren, forfatteren og sjelesørgeren var veileder for mange kristenledere.

Det som ikke blir forkynt, blir lett glemt

kommentar

Den store indre utfordringen i kjølvannet av dette er at standpunkter som det koster noe å inneha, ikke blir videreført av seg selv.

Sex og Guds vilje

i fokus

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler, skriver Anne Gustavsen.

Opplever brått at døde kommer nær

doktorgrad

Teolog Anne Austad har 
forsket på uventede erfaringer av kontakt 
med døde familiemedlemmer. Nyttig prosjekt, mener biskop.

- Jeg ble tvangsskilt

Meninger

Jeg vil gjerne ha synspunkter fra varme Guds barn som ikke bruker Bibelen til å slå folk i hodet med, men som har erfaring med menneskeliv som ikke er helt strømlinjeformet, gjerne noen med erfaring fra sjelesorgarbeid, skriver innsenderen.

Misjonærer kurser seg i kidnapping

Kristenliv

NLM er en av organisasjonene som har lært å forberede seg på gisseltaking og kidnapping. - Misjonærdrap og gisseltaking i Kenya i september aktualiserer temaet, sier Hjalmar Bø i NLM Utland.

Hele NLMs sjelesørger

Kristenliv

Eivind Sætre (58) har løftet Salem Bergen til en av byens mest livskraftige forsamlinger. Nå skal han styrke personaloppfølgingen i Misjonssambandet.

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Meninger

Ved å følge fler­tal­lets pre­mis­ser for bi­bel­bruk er ut­val­gets mindre­tall an­svar­lig for en un­der­mi­ne­ring av Skrif­tens auto­ri­tet som gud­dom­me­lig norm for tro og liv.