Mulla Krekar forsvarer IS

ISLAMISME

Tidligere har han kritisert Islamsk Stat. Nå er tonen en annen hos Norges kjente islamist.