Overlevde Holocaust, drept i Paris

ANTISEMITTISK

En 85 år gammel fransk-jødisk kvinne ble funnet drept i sitt hjem nær sentrum av Paris sist fredag.

Med korset i sentrum

påske

Hvordan reagerer folk når de ser et kors midt i byen?

KrF fortsatt i sentrum

samarbeid

Med utgangspunkt i en undersøkelse i Dagens Næringsliv slår Dagens leder 27. februar fast at det ikke er store endringer i KrF-tillitspersoners holdning til Høyre/Frp-regjeringen.

Drømmen om sentrum

krf og regjering

Mange fylkesledere i KrF etterlyser derfor «sentrumsalternativet» og «et sterkt sentrum».

Tid for sentrum?

synspunkt

Landet trenger et regjeringsalternativ utgått fra sentrum. En utenkelig tanke de siste årene, men det politiske landskapet er dynamisk. Dette ser vi i de store partienes uheldige behandling av lokalsykehusene og helseforetaksmodellen, 
i politireformen og i arbeidet med asylbarnsaken, skriver Magne Berg.

Samling i sentrum

Meninger

Sentrumsregjeringer er så langt å betrakte som historiske unntak. Det er mer nærliggende å søke samarbeid med større partier.

Sentrum frister, avtalen forplikter

Samfunn

Kristelig Folkeparti mener det er fristende å søke politiske løsninger i sentrum av norsk politikk igjen. Men nå har de en forpliktende avtale med en ny regjering som har førsteprioritet.

Sp vil bygge sentrum med KrF og Venstre

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets nest­le­der Tryg­ve Slags­vold Vedum ser for seg en ny vekst­pe­rio­de for sen­trum i norsk po­li­tikk. Han mener at Venst­re og KrF har fri­het til å leve ut sine sen­trum­sam­bi­sjo­ner.

Oslo-politiet får kritikk i intern rapport

Samfunn

Får be­skjed om å gjøre store end­rin­ger for å møte ut­ford­rin­ge­ne som føl­ger i kjøl­van­net av en vok­sen­de be­folk­ning og nye kri­mi­nel­le tren­der.