Kristne reagerer på korsfestet kylling

påskekrim

To bokomslag på Juritzen forlag har satt sinnene i kok. Det ene viser en korsfestet kylling, det andre viser en påskekylling som bærer på et spørsmålstegn.

Sender kristne på omskolering

Kina

Flere enn 100 kristne er i løpet av de siste månedene sendt til omskoleringsleire, ifølge den britiske nyhetstjenesten World Watch Monitor (WWM).

Facebook beskytter brukere mot Knudsen

Samfunn

Facebook vil beskytte sine brukere mot kunnskap om dokumentarfilmen om Børre Knudsen - men nekter å fortelle hva som er støtende med annonsen for filmen.

Facebook-nekt for Knudsen-film

Samfunn

Dokumentarregissør Fridtjof Kjæreng følte ikke at Børre Knudsen var kommet skikkelig til orde. Nå vil ikke Facebook slippe til annonsen for Kjærengs Knudsen-film. Kvinnegruppa Ottar synes det er pussig.

Palestinsk journalist med kraftig varsku

Samfunn

- 16 journalister sitter fengslet på Vestbredden og i Gaza. Hvorfor er vestlige medier tause om dette? spør den palestinske journalisten Eid Bassem som selv har vært arrestert for sine artikler.

Breivik sendte klagebrev om brevsensur

Samfunn

Den terrordømte fangen hevder Ila feng­sel siden 8. au­gust i fjor har stop­pet «flere enn 450 fullt lov­li­ge brev», der­iblant tre es­says. Fengselet bruker to årsverk på å kontrollere Breiviks brev.

Pink Holocaust: En rosa tragedie

Samfunn

Opp mot 15.000 tyske homofile menn ble deportert til konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Hadde Bård Nylund levd i Tyskland for 70 år siden ville han ha vært en av dem.

Advarer mot økt sensur i Europa

Kristenliv

Da britisk politi begynte å sette gatepredikanter i fengsel, ble juristen Paul Coleman interessert i sensur. Han liker dårlig at stadig flere land forbyr kontroversielle meninger.

Universitet får kritikk for Islam Net-nekt

Samfunn

Islam Net fikk før påske av­slag på sin søk­nad om å bli stu­dent­for­ening ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. His­to­rie­pro­fes­sor John Peter Col­lett mener UiO bøyer av for po­pu­lis­tisk press og ut­øver po­li­tisk sen­sur.

Stadig vanskeligere kår for iransk film

Kultur

Sen­sur har tvun­get en rekke irans­ke re­gis­sø­rer til å lage film i ut­lan­det. Men en av de mest kjen­te, Jafar Pana­hi, får ikke lov til å reise. Nå har han nok en gang greid å smug­le en kri­tisk film ut av lan­det.