Abortlovens logikk

lederartikkel

Tenkningen bak loven om selvbestemt abort får følger også for andre faser av menneskelivet.

Når den ene tvillingen må dø

LEDERARTIKKEL

Departementets avklaring bidrar først og fremst til å understreke at dagens abortpraksis er etisk uforsvarlig.

Abortkampen som stilnet

abort

Det er 40 år siden norske kvinner 
fikk ta abort av sosiale grunner. 
KrF sliter fortsatt med å finne 
et godt alternativ til abortloven.

Børre Knudsens intensjoner

Meninger

Når Børre Knud­sen nå igjen blir for­søkt fra­tatt sin ana­ly­tis­ke kraft, viser det hvor be­tent abort­sa­ken er, og hvor sår­bar den gjel­den­de loven er for kri­tikk. Kam­pen er på ingen måte over, skriver Tarjei Gilje.

Hareide: - Har ikke vært klar nok i reservasjonssaken

Samfunn

- Jeg har ikke gjort en god nok jobb med å for­kla­re at det skal være mulig å opp­rett­hol­de ret­tig­he­te­ne kvin­ner har til å ta selv­be­stemt abort, og opp­rett­hol­de prin­sip­pet om sam­vit­tig­hets­fri­het for leger, sier Knut Arild Hareide (KrF).

Vil erstatte ultralyd med blodprøve

Samfunn

Universitetssykehuset Nord-Norge vil tilby den nye blodprøven som kartlegger Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Helst vil de kartlegge fosteret før abortgrensen.

SV strides internt om tidlig ultralyd

Samfunn

Barneminister Inga Marte Thorkildsen er usikker på om det er riktig å gi offentlig støtte til tidlig ultralyd. SV-leder Audun Lysbakken har så langt stemt for.