Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

Stopp! Jeg vil av!

globalt perspektiv

Norge og Europa er ikke lenger kristent, men humanistisk. I beste fall en sausete blanding av de to.

Et ideologisk valg

Meninger

Vi tren­ger en re­gje­ring med stør­re re­spekt for men­neske­ver­det og vår krist­ne arv.