Forutsetter forskningsen ved MF at Gud eksisterer?

Forskning

Mine spørsmål er nå: Vil MFs nye religionsforskning skje innenfor rammen av MF’s forpliktelse på Bibelen og bekjennelsen, eller i samsvar med en sekulær virkelighetsoppfatning som ikke forutsetter Guds eksistens?

Den krevende troen

Samfunn

Re­li­giøs tro er noe av det mest sen­tra­le i et men­nes­ke. Når den blir ut­ford­ret, kan det fort opp­le­ves som en trus­sel mot et helt ver­dens­bil­de, står det i helgens lederartikkel.