Hun er muslim og elsker Jesus

Libanon

– Bibelen gir meg trøst, sier muslimske Amina. Hun samler muslimske kvinner til bibelstudier i teltet sitt.

Søta bror – ikke så søt lenger

Årskavalkade 2017


I ett år har jeg fungert som ensom nett-satelitt for Dagen med base blant gulgrønne rapsåkrer i Skåne. Slik var mitt møte med de såkalte «svenske tilstandene».

Hva skjer etter døden?

Jesus

Jesus svettet blod. Da jeg skjønte at Jesus faktisk var i fortapelsens smerte, uendelig intens og uutholdelig, gikk storheten i Hans forsoningsverk for fullt opp for meg. Det viste meg også alvoret i fortapelsen.

Jakten på sannheten

LEDERARTIKKEL

Spørsmålet må ikke primært være om vi liker eller ikke liker den som har sagt noe, men som det som blir sagt faktisk er riktig, skriver Dagen på lederplass.

Bedehuset splittes av homostrid

Ryfylke

Tor Arne Gard ønsket at Talgje bedehus skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke. Nå er han klar for å starte en ny forsamling.

– Inviter barna inn i virkeligheten

SANNHET

Chris Duwe er buktaler, musiker og mye annet. Som Chris i duoen «Chris og Øystein» har han blant annet laget en fortelling om hvordan en kan vite om noe virkelig er sant. Han mener trosforsvar handler om å invitere inn i virkeligheten.

Sannhetens ambassadører

Lederartikkel

Som sannhetens ambassadører må kristne være villige til å bære en del av skylden for at sannhet står lavt i kurs. Vi har ikke maktet å prege vår samtid med et bibelsk sannhetsideal.

Snu forfallet!

Kristenliv

Slik det er nå, framstilles evolusjon som sann, vitenskapelig, mens skapelse betegnes som (over)tro. Dette gjelder langt inn i kristne sammenhenger.

– La oss ha både jøder og palestinere i våre bønner

Midtøsten-konflikten

Ofte sitter jeg igjen med et inntrykk av at folk ser litt for mye sort-hvitt på konflikten. Enten er du for palestinerne og mot jødene, eller så er du for jødene og mot palestinerne.

Den eneste sanne Gud

andakt

Den kristne tro er helt og fullt basert på sannhet. Det både inspirerer og forplikter

Dette vil ikke kristne snakke om

TABUTEMA

Sex, samliv, sannhet, synd og penger er tema det ofte ikke snakkes om i kristne miljøer, ifølge flere kristenledere.

Skal menigheten engasjere seg politisk?

MENIGHETSDOKTOREN

«I noen kristne sammenhenger er man veldig politisk bevisste. I andre sammenheng er politikk en ikke-sak. Hva mener menighetsdoktorene om dette?»

Teologisk trumpisme

LEDERARTIKKEL

Det som skjer på Kirkemøtet som starter i Trondheim i dag, er på en måte den endelige seieren for de alternative fakta i Den norske kirke. Kirkemøtet i en kristen kirke skal vedta en ekteskapsliturgi som er i åpenbar strid med Bibelen og kristen etikk, skriver Dagen på lederplass.

«Jeg er Guds favoritt»?

kristenliv

Påstanden har vokst fram fra en økende erkjennelse av at mange mennesker – selv kristne – sliter med å oppleve seg selv som elsket av Gud.

Snakk sant!

andakt

«Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer.» Ef. 4,25.

Forsamlingar og forkynning, synd og gudsbilete

synd

Ser ein historisk på spørsmålet, kan det ikkje vera tvil om at det vart forkynt meir om synd før enn no, og at syndserkjenninga var sterkare tidlegare.

Bjelken

andakt

Når vi skal snakke sant til - og om andre, er det godt å tenke at begge parter står under korset.

Kan vi protestanter ta feil?

Kristenliv

Det at mennesker forlater de protestantiske kirkesamfunn til fordel for Den katolske kirke er ikke nødvendigvis et tegn på at noe er galt hos individet. Det kan like godt hende at det er noe galt med det de forlater.

Ingen enhet uten sannhet

leder

I vår tid er det en særlig påtrengende fare at spørsmålet om sannhet tones ned. Men kristen enhet kan ikke bevares på sannhetens bekostning.

Oppbruddets kval

kronikk

Tanken på å måtte forlate Den norske kirke smerter. Ikke minst for eldre kan et oppbrudd med det kirkesamfunn en har tilhørt all sin tid, være en svært krevende avgjørelse.

Hva er sannhet?

vigselsliturgi

Dette spørsmålet ble hengende i luften da Pontius Pilatus møtte Jesus rett før Hans død. Det er både et teologisk og et filosofisk spørsmål.

Arven etter menneskesmuglerne

nyhetskommentar

Lesbos er mer enn flyktninger og frivillige. Nøyaktig hva, er det vanskelig å svare på.

Tjenere for sannheten

andakt

Det nytter ikke å utrette noe mot sannheten, bare med sannheten. Vår tjeneste for Gud må alltid ha sin basis i sannhetens evangelium, Guds eget ord.

Trener opp frimodige samfunnsledere

ambisjoner

Asveig Marie Jellestad har 
ambisjoner om å bli en leder som kjennetegnes 
av integritet, medmenneskelighet og sannhet.

«Nåde og sannhet»

andakt

Mitt nyttårsforsett? Jeg vil forkynne evangeliet om Jesus. For fra det stråler hele Guds herlighet, skriver Egil Sjaastad i andakten.

Oase-ledelsen smetter unna

Meninger

Med et lederskap som tilsynelatende er villig til å ofre renheten, sannheten og gudsfrykten for å bevare fasaden, vil Åndens kraft forlate oss og menneskeskapt religiøsitet overta, skriver Kari Holmås.

Forkynn Ordet!

Meninger

Vi lever i en po­pu­la­ri­tets­kul­tur, der folk hel­ler hører en be­ha­ge­lig løgn enn en ube­ha­ge­lig sann­het, skriver Kai A. Johansen.

Hva er sannhet?

Kristenliv

Pilatus hadde nok gjort sine er­fa­rin­ger i det po­li­tis­ke mil­jø­et han van­ket i - og sett at sann­he­ten slett ikke all­tid var slik den ble fram­stilt.

Hosianna

Kristenliv

En sann opp­da­gel­se av at Jesus har makt til å vekke so­ven­de hjer­ter, for­ene ge­ne­ra­sjo­ner og ut­jev­ne for­skjel­ler.

Trøsten fra Gud

Kristenliv

Kil­den til sann trøst, som vir­ke­lig kan løfte deg - kraft­kil­den er Guds ord.

Nåde og sannhet

Kristenliv

Bok­sta­ven slår i hjel, sier Skrif­ten, men når sann­he­ten møter oss gjen­nom Guds nåde, set­ter den fri.

Ønsketenkning og realiteter

Meninger

Når spissformuleringer av Hanvolds merke blir vanlig, må man forutsette at leserne og seerne etter hvert filtrerer bort en ganske betydelig andel av det som blir sagt. Er dette en kurant debatteknikk for kristne ledere?

Verdens viktigste spørsmål

Meninger

Når kristen tro gir seg ut for å være svaret på menneskets dypeste spørsmål, bør vi hilse åpen intellektuell debatt velkommen.

Tilgivelsens kraft

Meninger

Nel­son Man­de­la klarte å om­for­me li­del­se og urett­fer­dig­he­t til en po­si­tiv kraft.

Troverdige ord

Meninger

Kjenn­skap til gode grun­ner for å stole på Bi­be­len er vik­tig for alle krist­ne.

Lette fram de minste ordene om 22. juli

Samfunn

Da for­fat­ter og jour­na­list Kje­til S. Østli for­sto at folk var lei av å høre om 22. juli al­le­re­de før retts­sa­ken, lette han etter ord som igjen kunne vekke.

Er det sant?

Kristenliv

Bi­be­lens bud­skap er godt, men det er ikke der­for vi tror på det. Vi tror på det fordi det er sant.