Godtroende og velmenende norske politikere

SYNSPUNKT

Rapporten om de nye skolebøkene til palestinske barn bekrefter igjen at palestinske myndigheter lyver når de sier til det internasjonale samfunnet at de 
ønsker å få en varig fred basert på en tostatsløsning.

Trygghet i et samfunn preget av frykt

synspunkt

Et blikk på nyhetsbildet viser oss et ustabilt vestlig samfunn, i noens øyne på vei mot sammenbrudd. Hva gjør det med oss? Jeg er redd det fører til et samfunn styrt av frykt. For å overleve som samfunn og medmennesker trenger vi å bevege oss i en annen retning.

Selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?

kirkemøtet

Det er den religiøse individualisme som har skapt de problemer vi strever med, for det er den som har skapt et rom for å velge om en vil forholde seg til de nytestamentlige bud og formaninger eller ikke. Er det da sikkert at det er frikirkelighetens og organisasjonenes religiøse individualisme som også er løsningen på problemet?

Amen for barna

frispark

Vi har alle blitt fortvilet over det gapet det kan være mellom det vi vet er rett og det vi i praksis gjør.

Jensen regner på innvandring

politikk

Konsekvensene av innvandring til Norge vil bli et hovedtema når regjeringen legger fram den varslede perspektivmeldingen i mars, melder Dagens Næringsliv.

Skal kirken være politisk?

lederartikkel

Er det riktig at kirken skal spille en politisk rolle i samfunnsdebatten? Eller er det bedre at kirken konsentrer seg om å være kirke og lar partiene ta seg av politikken?

Troens tilbakekomst

frispark

Etter alle solemerker går vi nå inn i en epoke som er historisk utrygg. I denne situasjonen er det ikke urimelig å tro at mange vil søke til religionene.

Viktigheten av selvkunnskap

synspunkt

Så lenge kristne snakker åpent og naturlig om sin tro vil ikke Norge kunne avkristnes. Enkelte kristne må slutte å skylde på at Ap har avkristnet Norge og ta saken i egne hender.

Stolt av Norge

i fokus

Det er klart vi skal være stolte av Norge og de verdier vårt samfunn er bygd på!

Biskoper og amnesti

juleamnesty

Igjen bør biskopenes utspill raskt glemmes og bortsees fra som enda et nytt og utidig innspill på et vanskelig politisk område fra et bispekollegium i hovedsak bestående av kristensosialister og velmenende aksjonister uten noen som helst ansvar for den samfunnsmessige helheten.

Nyskapende menigheter

i fokus

Er det behov for nyskapende menigheter når oppdraget er å formidle et tidløst budskap?

En slags oppsummering av 2016

2016

Oppsummeringer som denne vil sjeldent gi et helhetlig bilde av året som gikk, men her er i hvert fall min brikke i puslespillet som skal fortelle oss om 2016.

Roboter – skapt i menneskets bilde

kulturnotat

Kan et menneske ta livet av titalls robot-mennesker som til forveksling ligner mennesker, uten å ta skade på sin sjel?

Er Norge et kristent land?

debatt

Kristendommens inntreden i vår kulturkrets førte med seg en voldsom oppgradering av menneskeverdet.

Norsk i framtida?

SPRÅK

Norsk taper terreng på språkområde etter språkområde. Vil norsk språk overleve?

Skolegudstjenester og vår kristne kulturarv

KULTURARV

Så får det heller være at enkelte SV-ere føler seg krenket av «Deilig er jorden», og at noen i Human-Etisk Forbund gjerne vil ha bort skolegudstjenester og helst også foreta en sekulær storrengjøring i språket.

Verden på halv stang

TERROR

19. desember ble Europa nok en gang utsatt for et dødelig trailer-angrep. Denne gangen på det tradisjonsrike julemarkedet i hjertet av Berlin. Minst 12 er døde og 48 skadde. Angrepet i Berlin var et angrep på tysk kultur og tradisjon. Angrepet gir deja-vu til terrorangrepet på Frankrikes nasjonaldag i Nice tidligere i år.

Et kaldere samfunn

lederartikkel

Til syvende og sist bunner hatytringene i manglende respekt for menneskeverdet.

Den syndfrie kandidaten

synspunkt

De evangelikale i USA stemte på en mann som står fast ved at han ikke 
ber Gud om syndsforlatelse.

Hvor kristen kan man egentlig være?

trump

Den ellers så velformulerte Vebjørn Selbekk skriver i sin leder om Donald Trump: «Hvor kristen er egentlig personen som nå blir USAs 45. president»?

Skremt over kristne Trump-fans

PRESIDENTVALG

Lisa Maria Hareide orket ikke være kristen da Trump ble valgt til president onsdag.

Snik-norskifiseringen

frispark

Innvandrere tilpasser seg det norske samfunnet i smug.

Paven: – Kristne har et spesielt ansvar

SVERIGE

Under mandagens møte i Malmö Arena løftet pave Frans frem kristnes ansvar i møte med klimaendringer og flyktningstrømmen. Unge katolikker fra Norge tar oppfordringen på alvor.

Skal medietrene unge troende

kommunikasjon

Flere unge troende burde engasjere seg i samfunnsdebatten, mener katolikk Henrik Greve. PR-eksperter er enige.

Harde fronter i grønt oppgjør

miljø

Bare noen minutter etter at finansminister Siv Jensen presenterte forslaget til statsbudsjett for 2017 ble det klart at det kommer til å bli harde fronter mellom regjeringspartiene og støttepartiene når forhandlingene starter i finanskomiteen.

PDK råtner på rot

POLITIKK

Etter å ha deltatt i to valg der man brautet seg med at man skulle feie KrF av banen, skulle bli med i regjering og selvsagt styre norsk utenrikspolitikk, har virkeligheten nå innhentet Partiet De Kristne (PDK).

Fornektelse av evolusjonslære - en unødvendig bør for den troende?

EVOLUSJON

De siste ukene har det i Dagen vært en pågående evolusjonsdebatt mellom Tveter og Kleppa på den ene siden og Giske og Holm på den andre siden. Dette har vært interessant, men hvorfor lar vi dette bli et så avgjørende spørsmål for den troende?

Klar tale

frispark

«La et ja være ja og et nei være nei!»

Kampen for de undertrykte

utenrikskommentar

I verden i dag kan jeg knapt tenke meg noe system som mer systematisk krenker menneskeverdet enn kastesystemet.

En gud i modernismens bilde

KRONIKK

Dersom kirken forteller noe annet – som man også gjør når man unngår å snakke om synd – binder den mennesker i modernitetens selvslaveri fremfor å frigjøre.

Å lengta etter kvarandre

I FOKUS

Ved oppstart av eit nytt semester er det mange tankar som melder seg. Spesielt går tanken til dei mange lag og foreiningar som om kort tid startar opp i bygdene. Mange kjensler kan vera knytt til oppstart; for mange glede over å treffast igjen, for andre mismot eller kanskje stresstankar. Me skulle gjerne ynskt ting var annleis på bedehuset. Etter ferie og fri startar det travle aktivitetslivet, også på bedehuset.

Menneskeverdet angår oss alle

liv

Vi oppfordrer alle til å våge å heve stemmen og ta de ubehagelige men viktige samtalene om livets rett, enten det er i kirken, i klasserommet, rundt middagsbordet eller i kantina på jobben.

Livet på knivseggen

misjon

Det er mange som vil høre mer om Isa – Jesus – i dette landet, smiler «Hassan» – mange som lengter etter fred med Gud.

Hvilken kurs skal Norge velge?

debatt

Avisen Dagen må erkjenne at Partiet De Kristne er et reelt alternativ for velgere som er opptatt av en rettferdig og god Midtøsten-politikk og som ønsker en omkamp på ekteskapsloven.

Melder kirken overgang til HEF?

ekteskapet

Et av privilegiene ved å være Gud er at en har definisjonsmakt. Skaperen av himmelen og jorden har i kirkens historie vært gitt makten til å definere hvordan skaperverket, og det skapte, er ment å fungere. Herunder også hva som er rett, galt, naturlig og ikke naturlig. Retten til å definere ligger naturligvis hos hodet, og han er legemet, Kirkens hode.

Kampen for trosfrihet

trosfrihet

I dag vil politikere i Norge «straffe» religiøse grupper som lærer eller praktiserer noe som ikke faller inn under deres forståelse av det akseptable. Trosfrihetsprinsippet må vike for andre prinsipper.

Mellom ateisme og sekularisme

leder

Det må være avgjørende viktig for kristne å kjempe for retten til å la sitt kristne ståsted påvirke også ens politiske holdninger.

Fremtidsvisjon og veivalg

kronikk

Spørsmålet vi bør stille, er om det kristne Organisasjons-Norge har endringsvilje 
når ikke alt lenger er, eller blir som før.

En tid til å gråte

EUROPA

Over hele kontinentet er nå debatten om 
Europas fremtid i full sving. Og den er alt 
for viktig til å bli overlatt bare til politikerne. Vi må alle være informert og involvert.

Annerledesfolket

utenrikskommentar

«Caramba! Dere er annerledes!» Ordene falt fra Don Lopez, en mafiaboss i slumområdet «Voluntad de Dios» utenfor Guayaquil.

En avtale som gir håp

konvertitter

Det er også mulig å håpe at en ny og mer kompetent behandling i UDI og UNE, vil føre til at færre saker må føres for retten.

Solbergs forbehold

islamfiendtlighet

LEDERARTIKKEL: Dagen kommenterer statsministerens utsagn om kristent begrunnet muslimfrykt.

Når media kritiserer kristelig arbeid

synspunkt

Kirker må også regne med et kritisk søkelys. Det kan bidra til at overgrep avdekkes, til at feil rettes opp, og ikke minst kan det virke preventivt slik at man tenker seg nøyere om før man gjør noe dumt.

Hvor annerledes får man være?

i fokus

Vi lever i et merkelig samfunn. Et som ofte har totalt motsatt forhold mellom hva det på den ene siden sier og det på den andre siden faktisk gjør.

Forfølgelse av kristne flyktninger

debatt

En nylig publisert rapport fra Åpne Dører (Open Doors) i Tyskland forteller om forfølgelse av kristne flyktninger. Det er ingen grunn til å tro at funnene som er presentert i rapporten, ikke er relevante også i Norge. Vi har allerede gjennom flere år sett flere eksempler på det, særlig angrep på nye kristne som har konvertert fra islam.

Norskopplæring og frivillige organisasjoner

synspunkt

Derfor foreslår vi at det må bli mer fleksibilitet i hvordan introprogrammet gjennomføres i kommunen der selvstendige initiativ fra ideelle aktører ønskes velkommen.

Frykter kirken blir for sekulær i politisk debatt

POLITISK KIRKE

Prest Ole Jakob Løland synes det er greit at kirk­en i visse tilfeller uttaler seg politisk, men mener de som uttaler seg må bruke et kristelig språk og ha en teologisk forankring.

Honnør til Ap-byråden

leder

Det er ikke noe suspekt i å legge en religiøs motivasjon til grunn for sosialt engasjement.

Vi tror på mennesker

utenrikskommentar

Vi tror at det er en iboende kraft hos oss mennesker til å ville det gode og løfte hverandre opp fra det som holder oss nede.

Vårt samfunn gjennomgår en revolusjon

debatt

Idéen om at både mor og far har egenskaper som hver for seg er viktige for barna er ikke lenger gyldig. Og konsekvensene har vist seg å være enorme.

På tide for kirken å være kirke!

i fokus

Er begrepet kirke i ferd med å utvannes av politikk, liberal teologi og tidens tann? Er kirken på defensiven og blitt et offer for subkulturer og sterke strømninger i tiden som tar vekk kraften til å være det vi skal være? Svaret er nok enkelt og hardt: Ja!

Har vi misforstått ordet «Kjærlighet»?

kirkemøtet

Kjærligheten og De ti bud er så nært knyttet sammen at vi kan si: De ti bud lærer oss hva kjærlighet til Gud og vår neste handler om.

Utrolig om udødelighet

bokanmeldelse

Endsjø ønsker nok i boka å fremtre som en nøytral forsker som beskriver ulike former for udødelighetstro. Men han makter i liten grad å skjelne mellom hva kulturer og religioner har lært og trodd og hva enkeltmennesker mener å ha opplevd.

Tro som bro til det norske samfunnet

leder

Flyktningkrisen tvinger sekulariserte Norge til å ta hensyn til tro på en måte vi ikke er vant til. Dét kan bli interessant på flere måter.

Er fast refleksjonstid så ille?

debatt

Min konklusjon er, mellom anna ut frå desse to døma: Refleksjonstid for dei som er i tvil, er eit stort gode. Menneskeliv kan bergast, og mødre kan bli lukkelege.

Israels nøkkelrolle

israelkommentar

Israels historie frem til i dag er unik og makeløs. Aldri har et folk vært fordrevet i landflyktighet gjennom to årtusener for deretter å komme tilbake til hjemlandet.

Ambassade til besvær

leder

Norge støtter behandlingen av Israel som en slags nasjonenes jøde.

992 år med søndagsfri

frispark

992 år etter Mostratinget har vi fortsatt søndagsfri i Norge. I dag forsøker imidlertid Høyre, FrP og Venstre å ta fra oss søndagen.

En uventet ordre?

debatt

Å ha en god selvfølelse og leve med et godt selvbilde, det må være idealet.

Det beste for kyrkje og samfunn

INNSPILL

Det viktigaste området er ikkje spørsmålet om kyrkja sitt forhold til staten med tanke på statskyrkje eller frikyrkje. Det som er langt viktigare er kva som er kyrkja og kva som er staten si oppgåve.

Et varsel om enda tøffere tider

samfunnskommentar

Det var en alvorstynget utenriksminister Børge Brende (H) som forrige tirsdag holdt sin halvårlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

To stammer – ett tre

verdier

Liberale medlemmer kjem heller ikkje til å melda seg til friviljug teneste i tilstrekkeleg grad.

Et parti i drift

krf

Det finnes ingen ideologi. Det er bare tomme begreper.

Finner mennesker Jesus i debattspaltene?

synspunkt

Fra tid til annen kommer kravet om at kristne må si ifra om ting som er galt. Vi må være tydeligere i mediene, i avisspaltene og i debattprogrammene. For noen år siden var jeg helt enig i det. Nå er jeg ikke så sikker lenger.