Sametingsrådet til Tysfjord

innenriks

Sametingsrådet reiser til Tysfjord for å få innspill til deres oppfølging av Tysfjord-saken. 

Samisk sannhetskommisjon

LEDERARTIKKEL

Samiske Inga Karlsen ble stemplet som mindre intelligent da hun ble «skallemålt» på skolen. Nå er hun en av mange som ønsker gransking av fornorskingspolitikken.