Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.

– Strategisk å nå barn med kristent budskap

generalsekretær

Gøran Byberg (45) er ny generalsekretær i Søndagsskolen Norge. Fram til nyttår kombineres dette med å være prest i Sandnes. Fra årsskiftet blir han ukependler til Oslo.

168 timer bønn for søndagsskolen

Kristenliv

Fra 13. til 19. januar blir det bønn døgnet rundt for Søndagsskolen Norge. I jubileumsåret 2014 har organisasjonen et mål om å danne 125 nye grupper.