Fra Maria-salme til Jesus-hymne

Salme

Slik vi kjenner salmen i dag handler den om Kristus som rotrenningen fra Jesaja 11. Men i den mest opprinnelige formen vi kjenner er det derimot Maria som er hovedpersonen.

Søndagsfri? Ja, takk!

synspunkt

Våre motstandarar hevdar at KrF vil presse kristne 
verdiar på eit pluralistisk samfunn. Men bodet om 
kviledagen er berre eit av mange eksemplar på levereglar som er godt for alle uansett livssyn og livssituasjon, skriver Anne Kristin Bruns.

Tomme kirker og bedehus

debatt - søndag

Så kjem altså regjeringa med Venstre på slep, og vil åpne for «dans rundt gullkalven» også på sundagen. Det kan bli «kroken på døra» i helgane ikkje berre for åndslivet, men kulturliv og frivillig engasjement i ly og lag, og ikkje minst tappe familien og gode samfunnslag for samliv og røre, skriv Harald Myklebust.

Felles fridag og hviledag

synspunkt

Søndagsåpne butikker er mer enn et spørsmål om å kunne shoppe til alle døgnets timer. Valgfrihet er et gode, men det er ikke det eneste som definerer et godt samfunn å leve i, skriver Terje Aadne.

Søndagen gir nasjonen livsrytme

søndagsåpent-kommentar

Norge fortjener søndagsåpen natur, søndagsåpne kirker, søndagsåpne hjem og søndagsåpne sinn, skriver biskop Per Arne Dahl.

Forhørt 
om hva han 
forkynte

romania

Hver mandag i flere år måtte pastor Vasile Alexandru 
Talos stille til forhør for 
å svare på spørsmål om hva han 
hadde sagt 
under 
søndagens gudstjeneste.

Når forsvant barna fra søndagsskolen?

Kristenliv

Andelen av barn som gikk på søndagsskolen raste nedover mens de faktiske tallene økte. Det var ikke barna på 80-tallet som forsvant fra søndagsskolen, men deres foreldre. Det er dagens besteforeldregenerasjon som forsvant fra søndagsskolen på 1950-tallet! skriver Alf Danbolt.

God helg!

Meninger

«Det er ingen som hindrer oss i å bruke helligdagen slik den er tenkt», skriver Helge Unneland.

La oss gjenerobre hviledagen

Meninger

Jeg trenger denne dagen til å hvile i meg selv - i fellesskapet. Formulere spørsmål, sinne, håp og glede gjennom ritualer som har gitt mening til menneskene gjennom tusener av år.