MLR – et monument over politisk vanstyre!

debatt

PDK er for reelt miljøvern, men motstander av meningsløse tiltak - kun basert på forestillingen om, at alle samfunnets utfordringer lar seg løse med skattebetalernes penger.