Blå Kors vil hjelpe, ikke straffe

ruspolitikk

Blå Kors vil avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Frelsesarmeen er skeptisk, men mener det må vurderes.