Kor e alle helter hen?

utenrikskommentar

Verden går i feil retning, sier FNs generalsekretær i sin nyttårstale ved inngangen til året Nelson Mandela ville fylt 100 år. I jubileumsåret ser verden ut til å trenge ledere av hans kaliber mer enn noensinne.

Nåde

ANDAKT

Evangeliet, den nye fødsel og dåpen

dåp

I forbindelse med at Den norske kirke har åpnet opp for en debatt om dåp, vil jeg gjerne sette søkelyset på hvordan mennesker blir født på ny. Skjer dette gjennom å høre evangeliet eller skjer det gjennom dåpen?

Ingen fred uten rettferdighet

i fokus

«Jeg vil gjøre fred til din øvrighet og rettferdighet til din styrer.» (Jes 60,17)

Barna betaler prisen

barnesikkerhet

Hjemmet. Det som skal være barnas tryggeste sted blir alt for ofte det farligste. Og samfunnet overser dem.

Når redselen tar oss

leder

Ytre press er ikke nødvendigvis det verste en kristen kirke kan stå overfor.

Penger, makt og moral

synspunkt

Det store spørsmålet jeg stiller meg nå, er om mange av verdens statsledere kan sitte med verdighet og vite atandre stater ikke har håp for fremtiden, med mindre vi setter målet for klodens temperaturstigning til 1,5 grader.

På Guds side

andakt

Gud vil at vi skal stille oss på hans side i kampen for rettferdighet og fred, og ikke minst i tro ta imot den rettferdighet Jesus ga oss på Golgata kors.

Nå spirer det fram

andakt

«For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.»

Veien tilbake

andakt

Ingen fordømmesle for den som er i Kristus.

Hvem har skylda for terror?

globalt perspektiv

Min stemme går til den politikeren som ikke fokuserer på å holde terroren ute, men gjør noe med roten til den, skriver Kristian Lande.

«Så våk da!»

andakt

Selvsagt er du rede? Du er våken? Du har omvendt deg, bekjent dine synder og er tilgitt. Jesus er din rettferdighet og du er trygg hvis Han kommer tilbake! Likevel ser vi at Jesus gir oss en advarsel her.

Oppskriften på fred og forsoning

Meninger

Stri­den­de par­ter som begge vel­ger fred og som i møte med hver­and­re er vil­li­ge til å ofre noe av egen stolt­het og egne følte ret­tig­he­ter har mu­lig­het til selv å bli en del av mi­rak­let, skriver Andreas Viumdal.

Bønneemner foran valget

Meninger

Nå nærmer det seg stortingsvalget 2013. Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende 
demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud fortsatt må få sin vei med vår nasjon!

USA dypt splittet om frikjennelse

Samfunn

Fri­kjen­nel­sen av Geor­ge Zim­mer­man for dra­pet på den svar­te 17-årin­gen Tray­von Mar­tin, vek­ker ster­ke re­ak­sjo­ner i USA. USAs pre­si­dent Ba­rack Obama sa søn­dag at «jury­en har talt».

Ap glad for Edvardsens støtte

Samfunn

- Det er veldig viktig at han toner flagg i retningsvalget til høsten, sier nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet om Rune Edvardsens støtte.

Lette fram de minste ordene om 22. juli

Samfunn

Da for­fat­ter og jour­na­list Kje­til S. Østli for­sto at folk var lei av å høre om 22. juli al­le­re­de før retts­sa­ken, lette han etter ord som igjen kunne vekke.