EU-topp: – Verden er i kaos 

Utenriks

Kaos, konfrontasjon og konflikt er i ferd med å fortrenge fornuften i verdenspolitikken, mener EUs utenrikssjef Federica Mogherini. 

Bedehuset splittes av homostrid

Ryfylke

Tor Arne Gard ønsket at Talgje bedehus skulle markere et skille overfor læren i Den norske kirke. Nå er han klar for å starte en ny forsamling.

Kjenner seg igjen i deler av kritikken

kristent fellesskap

Forkynner Erling Thu forstår langt på vei at tidligere medlemmer av Kristent Fellesskap kan ha opplevd lederskapet i menigheten som autoritært.

Overvåkning av konvertitter i Norge

lederartikkel

Midt iblant oss, i vårt trygge land, finnes kristne som frykter for egen sikkerhet. Dette er dypt urovekkende.

Ikke bare en solskinnshistorie

integrering

Det er et faktum at det finnes rasisme i Norge. Nazister marsjerer i gatene våre igjen.

Hvorfor jeg tror på bibelsk skapelse

Kristenliv

Det har store implikasjoner for unge mennesker i dag at Bibelens eget vitnesbyrd om skapelsen blir avvist og skjøvet til side av en evolusjonslære, som er en myte.

– Barnevernet må ha flere folk

BARNEVERN

I 2016 fikk barnevernet 491 flere ansatte på landsbasis. – Ikke nok, mener Norsk barnevernlederorganisasjon. 54.620 barn hadde tiltak fra barnevernet i løpet av fjoråret.

Redaktøren som sluttet å skrive

PSYKISK LIDELSE

Da redaktør Jon Asgaut Flesjå en dag skulle skrive lederartikkel i lokalavisen Øyposten i Finnøy, stoppet alt opp. Les den sterke historien om «når gardinen går ned» og livet blir så vanskelig at alt svartner.

Æreskultur å være stolt av

frispark

«Albanerne skjulte sine jødiske medborgere, og etter hvert mange jøder fra andre land som flyktet til Albania, med fare for egne liv.»

Kan jeg få være den jeg er?

meninger

Det kan lett bli slik i disse miljøene at den ene vil overgå den andre i antall helbredelser og mirakler.

Kritikk og respekt

frispark

Det finnes nesten alltid noe det er verdt å høre på hos den man diskuterer med.

Har vi misforstått ordet «Kjærlighet»?

kirkemøtet

Kjærligheten og De ti bud er så nært knyttet sammen at vi kan si: De ti bud lærer oss hva kjærlighet til Gud og vår neste handler om.

Folkeaksjon av foreldre mot mobbing

synspunkt

«Systemsvikt», kalles det når Odin på 13 år ikke orker å leve lenger på grunn av mobbing. «Systemsvikt» kalles det også når ei jente på 13 kollapser på familiehytta nyttårsaften fordi ingen 
har stoppet mobberne tidsnok.

Ole Paus forsvarer korset

korsnekt

Den folkekjære artisten forstår ikke at korset må fjernes fra leirsteder som skal være asylmottak. Han får støtte av folket. Dagens artikkel «Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI» er delt mer enn 11.000 ganger på Facebook. Og kommentarene hagler inn.

Når ektefellen ikke vil ha sex

samliv

Mangel på sex skaper utfordringer i mange ekteskap. Samlivsterapeut mener kristne bør blir flinkere til å snakke om det.

Den relevante menighet

menighetsdoktoren

«Mange snakker om at menigheten må være relevant for moderne ­mennesker. Jeg synes det er vanskelig, og det kan være problematisk. Hva tenker 
dere om dette temaet?»

Kirken på topp i åpenhet

respekt

Den norske kirke skårer høyt i en ny undersøkelse. – Jeg har døpt mine barn i forskjellige kirker, men jeg har alltid blitt møtt med åpenhet, sier firebarnsmor.

Den gjensidige respekt som bare går én vei

synspunkt

Tooji har vist sin mangel på respekt, toleranse og kunnskap i sitt forsøk nettopp på å fremme disse. I stedet fremstår han som en respektløs, intolerant og kunnskapsløs artist som for å fremme sitt budskap vil krenke sin «motpart» i tillegg til å spille menneskerettighetene opp mot hverandre, skriver Benjamin Bjørnsen Anda.

KRLE og framtidsskulen

synspunkt

Det er «vår kristne og humanistiske arv» som er jordsmonnet som gjev vekst for åndsfridom, toleranse og respekt for den enkelte, skriver Karl Johan Hallaråker.

Advarer mot ekstremisme

ekstremisme

Tidligere statsminister Tony Blair og nåværende statsminister David Cameron er uenige om mangt, men deler uroen for ekstrem islam i britiske klasserom.

Uenige og respektfulle

Meninger

Det fin­nes ting som er let­te­re sagt enn gjort. En av dem er å vise re­spekt for men­nes­ker vi er ueni­ge med, skriver Stephan Christiansen.

Islam og «menneskerettighetene» i Kairo-erklæringen

Meninger

Den muslimske verden håper på sikt å få stadig mer gjennomslagskraft for sin versjon av menneske- rettighetene. FN-systemet settes under press for å gjøre kampen mot blasfemi til en menneskerettslig forpliktelse, skriver Eivind Flå.

Liten respekt for annerledes tenkende

Meninger

- Det er forskjell på å tilbe og å se på at folk tilber. «Frykten» for julegudstjenesten grunner i at skolen og presten ikke ser og respekterer denne forskjellen.

Nyhetstørke om regjeringssamtaler

Samfunn

Parti­le­der­ne gjen­tok for­slit­te bud­skap om «gode sam­ta­ler, raus­het og re­spekt» da de av­slut­tet tien­de møte­dag tors­dag. Ingen lek­ka­sjer kom ut fra møte­rom­met hvor de for­skan­set seg hele dagen.

Menneskets iboende verdighet

Samfunn

«Kan respekten for livet begrunnes også ut fra et filosofisk ståsted, begynner det for alvor å brenne under føttene på abortforkjemperne.»

Likestilling og likeverd

Meninger

Norge er et av de mest like­stil­te sam­funn i ver­den. Det skal vi være takk­nem­li­ge for. Men vi har frem­de­les en vei å gå når det gjel­der like­verd og re­spekt.

Våre kristne verdier

Meninger

Før det fantes Helse Øst og Helse Vest, drev kirkene i Norge sykehus, drevet av det kristne sinnelag for kunnskap og omsorg. Lenge før det fantes Kunnskapsdepartement og utdanningsforbund, var det kirkene som etablerte skoler og utdanning.

Ja til kosher-slakt

Meninger

Sa­me­ne har fått unn­tak. Jakt er unn­tatt. Hvor­for i all ver­den kan ikke da den bitte­lil­le jø­dis­ke mi­no­ri­te­ten vi har i Norge også få et unn­tak for sin slak­te­me­to­de?

Ber flere stille opp

Kristenliv

- Vær tydelig, er Hanne Nabintu Herlands råd. Hun ber kristenledere og andre om å bruke stemmen sin i media.