Stabil rekruttering til norsk misjon

misjon

Noen av de gamle, tradisjonelle organisasjonene strever med rekrutteringen. Yngre aktører ser ut til å være flinkere til å verve nye misjonærer.

Rekruttere nye ledere

i fokus

Den siste tida har eg fått vore med på fleire leiarsamlingar. Samlingar der eg har møtt lokale leiarar med deira styremedlemmer. Eg gler meg over denne kontakten, der eg i presentasjonsrunden også får høyra litt om gleder og utfordringar i arbeidet. Fleire har nemnt det både som ei glede og utfordring å oppfostra nye unge leiarar. «Me må starta arbeidet alt i 5.–7. klasse.

Ber KrFU droppe kampen mot homoekteskap

POLITIKK

Julia Sandstø i Akershus KrFU trigger ungdomspartiet til debatt om abortlov og andre verdisaker under 
høstens landsmøte. – Vi må gjøre partiet bredere, sier hun.

– Det forventes for mye av nye ledere

lederjakt

En av Norsk Luthersk 
Misjonssambands regionledere sier opp fordi ansvarsområdet var for vidt. – For vide 
forventninger kan føre til middelmådige 
løsninger, sier hodejeger.

PST vil ha forlenget varetekt for Hussain

siktet for terrorrekruttering

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ber om fire nye uker i varetekt for Ubaydullah Hussain, som er siktet for terrorrekruttering.

Prestejakt på Facebook

den norske kirke

Det gode liv på landet og kreative metoder for presterekruttering hjelper ikke alle steder. Den norske kirkes prestemangel avhjelpes heller ikke nødvendigvis når boplikten oppheves ved månedsskiftet.

Skaper tvil om kirkens basis

teologi

Ifølge Dagen 25. august sier Lindø at han «er bekymret for at samlivssaken gir et inntrykk av at den er den eneste saken som er aktuell. Det er mye som er viktigere enn den.»

Hvordan få
 engasjerte ledere?

menighetsdoktoren

«Jeg er pastor i en menighet i en mellomstor by. Det er ganske bra 
med folk på møtene, men jeg sliter med å få nok frivillige til å ta på seg lederansvar. 
Jeg må snart gjøre alt. Hva skal jeg gjøre?»

Kirkemøtedelegater ber om millioner til rekruttering

kirkemøtet

Manglende rekruttering til kirkelige stillinger bekymrer kirkemøtet. En vennligstemt generaldebatt i ettermiddag og kveld skilte seg markant fra fjorårets debatt med høy temperatur rundt liturgi for likekjønna par.

Kjemper mot kirkelig 
forgubbing

prestekrise

30 prosent av presteskapet har passert 50, og tendensen er den samme i andre kirkelige stillinger. Om 15 år fryktes det 700 ledige kirkejobber. Men nå tar kirken og Ragna Dahlen grep.

Melder overgang til familien

Inspirasjon

- Jeg har sunget godnattsanger og samtidig tenkt på lagoppstillingen dagen etter, forteller Branns fotballtrener for unge talenter, Helge Nilsen (48). Nå vil han ha mer tid til kone og barn.

Færre prester i synkende kirkeskip

Meninger

Vi tren­ger ulike typer pres­ter. I frem­ti­den vil kan­skje flere bli or­di­nert til prest uten å ha teo­lo­gisk em­beds­ek­sa­men, skriver Knut Sand Bakken.

Flere unge fristes av presteyrket

Samfunn

Profesjons-, og bachelorstudiene i teologi har blitt mer populære blant førstevalgssøkere i 2014. Nær 60 prosent flere søkte disse studiene.

Trodde på Torsvik-avtale

Kristenliv

Landsstyret i Normisjon orienterte om Ingvar Torsviks avgang før en sluttavtale med ham var på plass. - Når forhandlingene var brutt handlet det om å informere de ansatte i forhold til situasjonen, sier styreleder Tormod Kleiven.

Hodejeger tar sin del av ansvaret

Kristenliv

Hodejeger Jan Heitmann mener ikke lenger at Ingvar Torsvik er rett mann for Normisjon. - Bildet vi ser i ettertid stemmer ikke med det vi hadde i forkant, sier han.

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

Vanskelig rekruttering

Meninger

Både le­der­kan­di­da­ter og de som skal velge sine le­de­re tren­ger å tenke gjen­nom hva Guds ord sier, og hva som er his­to­risk be­tin­ge­de ar­beids­for­mer.

Mangfoldig israelvennskap

Meninger

Det er en kjensgjerning at utdanningsnivået i befolkningen har økt, samtidig som interessen for å lese Bibelen ikke har økt tilsvarende.

LEDER: Ambisiøs satsing

Meninger

Mens mange etablerte menigheter og forsamlinger står i fare for å dø ut, lanseres det modige planer for å møte utfordringene.