Møtte Jesus i iransk fengselscelle

Møtte Jesus

Liggende på gulvet i en fengselscelle i Iran erfarer han at Guds lys trenger gjennom mørket. – Jeg måtte lære meg å glemme min smerte, forteller Dan Baumann.

Frykter at færre får hjelp

Blå Kors

Organisasjonen hjalp nesten 12. 000 personer i fjor i sin diakonale rusomsorg, men frykter at tap av anbudsrunder vil føre til at færre får hjelp.

«Alle» vil ha kristen rusomsorg

Kristenliv

En brukerundersøkelse viser at beboere på Evangeliesenteret er udelt positiv til den klare kristne profilen organisasjonen har. Dette er en av hovedgrunnene at mennesker med rusproblemer søker seg til dit.