Ja til flere kristne journalister

kristne journalister

Søndagsskole og kirkekaffe er viktig, men kristne ledere må bli flinkere til å oppfordre til og verdsette engasjement på den sekulære samfunnsarenaen. Mediene trenger flere flinke, kristne journalister.

Trykke eller ikke trykke?

Filmanmeldelse

The Post er en hyperaktuell film i fake news-beskyldningenes tidsalder.

Redaksjonen

kontaktinformasjon