Historiske Netanyahu

kommentar

Benjamin Netanyahu gjorde både meningsmålinger og spådommer til skamme, skriver Vebjørn Selbekk.

Menighetsråd melder seg ut av kirken

Kristenliv

Deler av Ibestad menighetsråd i Troms besluttet mandag kveld å legge ned vervene og melde seg ut av kirken. Det skjer som følge av at bispedømmerådet sa nei til å ansette Einar Gelius som prest.

Ap fortsetter å fri til KrF

Samfunn

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide har tidligere avvist politisk frieri fra Arbeiderpartiet, men Ap-partisekretær Raymond Johansen gir ikke opp. Nå forsøker han å kurtisere KrF på nytt.

Ap godtar ikke nei - fortsetter å fri til KrF

Samfunn

Kris­te­lig Folke­par­tis leder Knut Arild Ha­rei­de har tid­li­ge­re av­vist po­li­tisk frie­ri fra Ar­bei­der­par­ti­et, men Ap-parti­sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen gir ikke opp. Nå for­sø­ker han å kur­ti­se­re KrF på nytt.

Retten til reservasjon

Meninger

Selv­føl­ge­lig bør leger ha an­led­ning til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Og na­tur­lig­vis må Høyre holde seg til inn­gåt­te av­ta­ler.

Solberg mener Holmås må be om unnskyldning

Samfunn

Erna Sol­berg (H) mener ut­vik­lings­mi­nis­ter Heik­ki Eids­voll Holm­ås (SV) må be om unn­skyld­ning for å ha sagt at Frem­skritts­par­ti­et opp­fat­tes som et høyre­po­pu­lis­tisk parti. Det er han ikke alene om å ha gjort.

Supermåling for Venstre

Samfunn

Venst­re fort­set­ter å klat­re på me­nings­må­lin­ge­ne. Da VG kom med sin siste må­ling man­dag etter­mid­dag, hadde par­ti­et brutt 7-pro­sent­gren­sen.

Politikermøte i Sarons Dal

Kristenliv

(Dagen.no, Sarons Dal, Kvinesdal) Knut Arild Hareide (KrF),  Raymond Johansen (Ap) Ketil Solvik-Olsen (Frp), Svein Harberg (H), Magnhild M. Kleppa (Sp), Hans Antonsen (V) og Alf Holmelid (SV) stilte søndag ettermiddag til  utspørring i Sarons Dal.

Johansen: - Høyre og Frp vil svekke velferden

Samfunn

Ap-sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen vars­ler kamp på alle fron­ter mot Høyre og Frem­skritts­par­ti­et. Han mener de to ut­gjør en blå blokk som vil svek­ke den nors­ke vel­ferds­mo­del­len.