Listhaug møtte motbør på Holmlia 

oslo

Holmlia er langt unna svenske tilstander, fastslo Sylvi Listhaug (Frp) på et folkemøte i området. Men justisministeren måtte tåle krass kritikk fra fremmøtte.

Listhaug til folkemøte på Holmlia i Oslo 

kriminalitet

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) deltar tirsdag kveld på et folkemøte på Holmlia, hvor det har vært flere alvorlige voldsepisoder den siste tiden. 

Forhåndsstemmer tyder på skifte i Oslo

nyheter

Det borgerlige flertallet i Oslo ligger an til å ryke, viser opptellingen av 107.500 forhåndsstemmer. Miljøpartiet De Grønne gjør et godt valg og kan komme på vippen.

Med staten som overredaktør

leder

Forbudet representerer en mediemessig formyndertanke som burde være et moderne informasjonssamfunn fremmed.

Historiske Netanyahu

kommentar

Benjamin Netanyahu gjorde både meningsmålinger og spådommer til skamme, skriver Vebjørn Selbekk.

Menighetsråd melder seg ut av kirken

Kristenliv

Deler av Ibestad menighetsråd i Troms besluttet mandag kveld å legge ned vervene og melde seg ut av kirken. Det skjer som følge av at bispedømmerådet sa nei til å ansette Einar Gelius som prest.

Ap fortsetter å fri til KrF

Samfunn

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide har tidligere avvist politisk frieri fra Arbeiderpartiet, men Ap-partisekretær Raymond Johansen gir ikke opp. Nå forsøker han å kurtisere KrF på nytt.

Ap godtar ikke nei - fortsetter å fri til KrF

Samfunn

Kris­te­lig Folke­par­tis leder Knut Arild Ha­rei­de har tid­li­ge­re av­vist po­li­tisk frie­ri fra Ar­bei­der­par­ti­et, men Ap-parti­sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen gir ikke opp. Nå for­sø­ker han å kur­ti­se­re KrF på nytt.

Retten til reservasjon

Meninger

Selv­føl­ge­lig bør leger ha an­led­ning til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Og na­tur­lig­vis må Høyre holde seg til inn­gåt­te av­ta­ler.

Solberg mener Holmås må be om unnskyldning

Samfunn

Erna Sol­berg (H) mener ut­vik­lings­mi­nis­ter Heik­ki Eids­voll Holm­ås (SV) må be om unn­skyld­ning for å ha sagt at Frem­skritts­par­ti­et opp­fat­tes som et høyre­po­pu­lis­tisk parti. Det er han ikke alene om å ha gjort.

Supermåling for Venstre

Samfunn

Venst­re fort­set­ter å klat­re på me­nings­må­lin­ge­ne. Da VG kom med sin siste må­ling man­dag etter­mid­dag, hadde par­ti­et brutt 7-pro­sent­gren­sen.

Politikermøte i Sarons Dal

Kristenliv

(Dagen.no, Sarons Dal, Kvinesdal) Knut Arild Hareide (KrF),  Raymond Johansen (Ap) Ketil Solvik-Olsen (Frp), Svein Harberg (H), Magnhild M. Kleppa (Sp), Hans Antonsen (V) og Alf Holmelid (SV) stilte søndag ettermiddag til  utspørring i Sarons Dal.

Johansen: - Høyre og Frp vil svekke velferden

Samfunn

Ap-sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen vars­ler kamp på alle fron­ter mot Høyre og Frem­skritts­par­ti­et. Han mener de to ut­gjør en blå blokk som vil svek­ke den nors­ke vel­ferds­mo­del­len.