Dra til IMI og delta i det som skjer

TEOLOGI

Det har de siste månedene vært en del skrevet om IMI-kirken, spesielt knyttet opp mot at det nå er startet profetiskole, rundt praktiseringen av profeti og også om hvor IMI-kirken har sine teologiske røtter. Fra Normisjon sentralt ønsker vi å kommentere noe av dette.

Samles for Israel

møteplass

Ordet og Israel er blitt en 
møteplass for dem som brenner for at jødene skal høre evangeliet. Budskapet når bredt.

Pinsebevegelsen 
inne til service

nådegaver

Pinsebevegelsen er norsk kirkelivs tungetaleeksperter. Nå er tungene ofte borte fra gudstjenestene, men ikke fra menighetslivet.

Pinse til alle

kommentar

En av den moderne karismatikkens viktigste utfordringer er faren for dyrking av følelser og sterke opplevelser, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Blir det for privat med profeti på tv?

profetier

Lars Dahle, viserektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, synes Are Sende Osen er sporty som stiller opp i programmet til Per Ivar Winnæss og blir profetert over.

Bisettes i Filadelfiakirken

BEGRAVELSE

Pinseevangelist Emanuel Minos som døde lørdag, bisettes i Filadelfiakirken i Oslo, den største pinsemenigheten i landet.

Menigheter lover bort profetier

Kristenliv

Det er ikke bare i Oase profetier loves bort, og predikanter advarer mot sterke løfter på Guds vegne. Andre ser gjerne at det profeteres mer.

Advarer mot spådomskunster

Kristenliv

- Profetier kan ikke bestilles. Da blir det spådomskunst, mener Kari Holmås. Hun er viss på at hun var lydig mot Gud da hun under SommerOase refset profetipraksisen på stevnet.

Stort behov for dømmekraft

Meninger

Hvis vi skal gi god veiledning i møte med alle disse utfordringene, er det avgjørende at vi holder klart for oss hva profetisk tale faktisk er.

Uenighet om profeti på Oase

Kristenliv

En av talerne mener Guds navn misbrukes på Oase, og det ble ropt «feiging» mot Oase-lederen da han åpnet paneldebatten om profetiske nådegaver.