Mannen med sigden

I fokus

Jeg har nylig kommet hjem fra nok en misjonsreise i Øst-Europa, der jeg fikk ta pulsen på den pågående vekkelsen blant Romfolket i Ungarn.

Vår tids martyrer

Meninger

Det liv­red­de gis­se­let blir spurt om han vet nav­net på pro­fe­tens Mu­ham­meds mor. Når han ikke kan svare på spørs­må­let, blir han skutt.

Vil lytte til Oase-kritiker

Kristenliv

Oase-ledelsen vil lytte til Kari Holmås når de skal drøfte den profetiske nådegavens plass - men utelot henne fra paneldebatten under SommerOase.