Vil tilby en billigere gravferd

GRAVFERD

– Det er uetisk å ha så stor fortjeneste på å gravlegge folk, mener nykommerene i Verd gravferdsbyrå. Nå vil de utfordre det de mener er en dårlig drevet bransje.

– Vi ønsker ikke avgudsdyrkning av noe slag

Telemark

Kristne ledere i Telemark er svært skeptiske til planene om å vise frem et gammelt hedensk og katolsk rituale i Eidsborg stavkirke på sankthansaften, skriver NRK.