Jesu seier over fristeren

prekenhåndboka

Da Satan fristet Jesus i ørkenen, skjedde det en tilsiktet repetisjon av fristelses-begivenheten i 1Mos 3. Den første Adam falt i synd. Den andre Adam seiret derimot over fristeren og fristelsene hans. I Kristus kan vi derfor alle seire, ved å få del i Jesu seier.

Når kristne snakker mindre om Jesus

LEDERARTIKKEL

Skeies analyse handler ikke å om å telle hvor mange ganger navnet Jesus blir nevnt i andakter eller prekener.

Men noe falt i god jord

prekenhåndboka

Med den store såmannslignelsen ber Jesus oss lytte nøye til Guds ord, så det kan slå rot i oss til frelse, salighet og god fruktbæring.

Om å bære noen til Jesus i tro

prekenhåndboka

Alle helbredelsesberetningene viser at vi også i vår tid har lov til å be om helbredelser.

Jesus gjør mennesker han møter så vakre!

PREKEN

Han er den eneste som ikke vil såre oss når vi bærer fram for ham det mest såre og vonde i livet. Han kaller det; «vårt vakreste» i livet når vi deler det med ham.

Et ja til festen og gleden

snart søndag

Tre dager før Kirkemøtet handler prekenteksten om Jesus som gjør sitt første under i et bryllup.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Flere typer Kristus-vitnesbyrd

prekenhåndboka

«Men jeg har det vitnesbyrdet som er større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre – selve gjerningene som jeg gjør – vitner om meg at Faderen har sendt meg.»

Biskop eller politiker?

leder

Innlegget lignet mer på et politisk foredrag enn en biskoppelige preken, skriver Dagen på lederplass.

Ber prestene ta prekengrep

preken

Biskop Halvor Nordhaug vil ha grupper i menigheten som kan evaluere gudstjenesten. – Enhver prest kan bli en bedre forkynner.

Herren har gjestet vårt folk

kronikk

Hvordan kan dere rolig sitte og se på det som skjer? Hvordan kan dere være tjenere for et statsstyre som dreper uskyldige menneskebarn i hundre tusentall? Dette måtte bli kirkens banesår og åndelige død!

Hos Gud

Kristenliv

Biskop Ole Christian M. Kvarme preken ved Grunnlovsjubileet i Oslo Domkirke 23. februar 2014.

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»

Det gode korn

Nyheter

Bis­kop Stein Rei­nert­sens pre­ken ved hans vigs­ling til bis­kop i Agder og Tele­mark bispe­døm­me. Kris­tian­sand Dom­kir­ke. Så­manns­søn­dag, 27. ja­nu­ar 2013.