Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden

FØRST UTE

Hege Elisabeth Heia-Gideonsen (49) er den første spirituelle presten som er utdannet og ordinert i Norge. Veien har gått via Metodistkirken og Den norske kirke.

Han så og hørte den lille mann og kvinne

SYNSPUNKT

Det hjelper ikke med ortodokse meninger, stor teologisk kunnskap eller utholdende innsats i kirkelig arbeide dersom hjertet er hårdt. Da kan Gud ikke nå frem med det han vil si.

«Stjernen ledet vise menn»

prekenhåndboka

I østkirken regnes 6. januar som Jesu fødselsdag. I vest er dagen viet «de hellige tre kongene». At vismennene var konger, bygger på en tolkning av Jes 60:3. Beretningen om Betlehemstjernen og vismennene vitner først og fremst om hvem Jesusbarnet er.

Flere typer Kristus-vitnesbyrd

prekenhåndboka

«Men jeg har det vitnesbyrdet som er større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre – selve gjerningene som jeg gjør – vitner om meg at Faderen har sendt meg.»

Biskop eller politiker?

leder

Innlegget lignet mer på et politisk foredrag enn en biskoppelige preken, skriver Dagen på lederplass.

Ber prestene ta prekengrep

preken

Biskop Halvor Nordhaug vil ha grupper i menigheten som kan evaluere gudstjenesten. – Enhver prest kan bli en bedre forkynner.

Herren har gjestet vårt folk

kronikk

Hvordan kan dere rolig sitte og se på det som skjer? Hvordan kan dere være tjenere for et statsstyre som dreper uskyldige menneskebarn i hundre tusentall? Dette måtte bli kirkens banesår og åndelige død!

Hos Gud

Kristenliv

Biskop Ole Christian M. Kvarme preken ved Grunnlovsjubileet i Oslo Domkirke 23. februar 2014.

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»

Det gode korn

Nyheter

Bis­kop Stein Rei­nert­sens pre­ken ved hans vigs­ling til bis­kop i Agder og Tele­mark bispe­døm­me. Kris­tian­sand Dom­kir­ke. Så­manns­søn­dag, 27. ja­nu­ar 2013.