Nå kan du søke støtte til private kirkebygg

økonomi

I behandlingen av statsbudsjettet for 2018 bevilget Stortinget tre millioner kroner til en tilskuddsordning for private kirkebygg. Dermed har de folkevalgte funnet tilbake til en gammel ordning som tidligere regjeringer har strøket.