Jesus i skinnende hvite klær

Prekenhåndboka

Den lysende skyen er fra både GT og NT kjent som sted for Faderens nærvær på jorden.

Ubibelsk katolsk lære

kirken

Å identifisere den ytre kirke med den egentlige kirke er både misvisende og farlig fordi mange kan forføres til å tro at de er Guds barn uten å være det.

Hender

andakt

Sover du ennå, 
Peter?

andakt

«Bli her og våk med meg, Peter!
 Våk her i tro og bønn!
 Min sjel er bedrøvet til døden,
 og begeret rekkes meg nå.
 Våk, Simon, Jonas sønn!

Usminket sannhet

andakt

De lovet troskap like til døden. Men de feilet, sviktet og falt. Hele det menneskelige støtteapparatet kollapset. Og takk og lov for det!

«Han stod ham nær!»

Kristenliv

Nær­het til Gud gir fel­les­skap med Jesus i hans dy­pes­te smer­te og i hans størs­te her­lig­het. Gå ikke glipp av det!

Det største av alt

Kristenliv

Hvem kan tenke seg et liv uten noen form for kjær­lig­het? Når vi for­tje­ner den minst, tren­ger vi den mest.

Exit helvete?

Meninger

«Grunn­spørs­må­let er om alle blir frelst eller om der fin­nes et evig skil­le mel­lom frel­se og for­ta­pel­se som hver av oss vil er­fa­re».