Leger må ta pasientens perspektiv

debatt

Siden det også er vitenskaplig dokumentert at mye annen behandling av fertile kvinner kan føre til uønskede aborter, bør reservasjonen etter vår mening bestå i en total reservasjon mot å ha fertile kvinner som pasienter.

- Må ikke åpne for snarveier

Samfunn

Arbeiderpartiet sier regjeringens retrett om reservasjonsretten ikke må føre til noen snarveier for å hasteinnføre et annet forslag.

KrF krever gjennomslag for abort-reservasjon

Samfunn

Kristelig Folkeparti krever at regjeringen gir partiet gjennomslag for abort-reservasjonsadgangen for fastleger. I motsatt fall kan samarbeidsavtalen med regjeringen ryke, advarer KrF.

Ingen reservasjon mot prevensjon

Samfunn

Legers mulighet til reservasjon mot å henvise til abort, vil ikke omfatte reservasjonsmuligheter i forhold til veiledning om eller utskrivning av prevensjon.

- Må rekne med konkurranse

Samfunn

På sju år har regjeringa auka kjøp av private rusavvenningsplassar med nesten 20 prosent. Samtidig har åtte private aktørar lagt ned drifta.

Frykter svekket kristen rusomsorg

Samfunn

Flere alternative behandlingstilbud på rusfeltet er nedlagt de siste månedene. Evangeliesenteret advarer om alvorlige konsekvenser hvis den offentlige anbudspolitikken ikke justeres.