Spent før møtestart i Kristiansand

Kristenliv

KIRKEMØTET, Kristiansand: Ingen i komitéen på Kirkemøtet støtter kompromissforslaget fra Harald Hegstad. Nå skal kirkemøtet ta stilling til fire forskjellige forslag.

Avviser homokompromiss som løsning

Kristenliv

Konservative kristenledere mener kompromissforslaget om å fastholde Den norske kirkes ekteskapsforståelse og samtidig innføre forbønnsliturgi for samkjønnede par, skaper større problemer enn det løser.

- Åpen og ærlig debatt

Kristenliv

KIRKEMØTET, Kristiansand: Fungerende Oslo-biskop Trond Bakkevig opplever at alle synspunkter er kommet frem i plenumsdebatten om vigselsliturgi for homofile.

Oversett og sviktet av kirken

Meninger

Etter vår mening preges kirkens erfaringsmessige kompetanse av ensidighet. Kirkens ledelse har valgt å lytte mest til en talefør gruppe av homofile som krever sine «rettigheter», og nå kirkelig ekteskap, skriver Jens Fredrik Brenne og Stein Solberg.