Jesu fred og troendes fryktløshet

prekenhåndboka

Etter nok et år med larm og støy fra mye dramatikk og mang en katastrofe rundt i menneskenes verden, er tiden inne til å gå skrittet over i et nytt år – et år som er helt ukjent for oss alle.

De viktige ordene

Ny bibeloversettelse

Til alle tider har jøder og kristne vernet om Skriften som om sitt eget liv. I dag tar Den katolske kirke i Norge 
i bruk en ny bibeloversettelse.