Hva skal til for at en konvertitt skal bli trodd?

Samfunn

Retten mener at det for erfarne kristne er vanskelig å skille mellom en genuin kristen overbevisning, og en konvertering som ikke er reell. Men om ikke erfarne kristne kan, hvem kan da skille mellom ekte og falsk konvertering?

Alt gjør jeg for evangeliet

I fokus

Mange av oss er drevet av sterke prinsipper og overbevisninger. Det som er faren ved en overbetoning av prinsipper og læresetninger, er at disse kan bli viktigere enn de mennesker vi er satt for å vinne for Jesus.

Gir deg lynkurs i kristen tro

nett-serie

Inspirert av «Frelst» og «Skam» starter to kristne Sandefjord-ungdommer denne helgen opp nett-tv-serie om kristendom.

Hvem er Gud?

kronikk

Guden jeg trodde på – ut fra det gudsbildet jeg hadde – har jeg nå skrevet en ærlig og oppriktig bønn til. Jeg håper at om Gud virkelig finnes – så vil Gud høre min bønn og vekke kristenfolkets varslere mot usunn tro, skadelige gudsbilder og destruktive kristne ledere.

Derfor forlot de troen

tvil

Felles for de sju som teologistudent Eivind Svenningsen intervjuet, er at de etterlyser bevis.

Ingen er uvedkommende!

andakt

Når vi ber i Jesu navn, har vi direkte adgang til Gud. Vi er ikke lenger uvedkommende, troen på Jesus har gjort oss til rette vedkommende.

Evangeliets røst må ikke stilne

Kristenliv

Når vi tenker på hvor alvorlig Paulus og de andre i Det nye testamente forholder seg til evangeliet, er det overraskende hvor ofte man hører vanlige kristne fra ulike hold snakke om hvor lite det rene evangeliet blir forkynt nå om dagen.

De er «nonner» uten kloster

«gift» med gud

De kunne ikke tenke seg et liv bak klostermurer, men trives i sølibat og bønnefellesskap. Møt søstrene i Levanger.

Gudstjenester styrker ikke nødvendigvis troen

undersøkelse

Et flertall av de spurte i en undersøkelse sier at de føler seg inkludert i kirken, men kun et mindretall opplyser at gudstjenesten styrker deres tro.

Seks oppturer

andakt

Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Ef. 1:1-2

Ingen lov, intet rike

andakt

«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde ....» (Mat 12,25).

Troskap mot sannheten

andakt

«Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus» (Efes 4,15).

Hva er vekst?

andakt

«Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet» (Ef 4,16).

Kan jeg få være den jeg er?

meninger

Det kan lett bli slik i disse miljøene at den ene vil overgå den andre i antall helbredelser og mirakler.

Frelsens vei og det gode liv

andakt

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» (2.Tim 3,16–17).


MC-klubb registrerte seg som trossamfunn

romerike

Motorsykkelklubben Gremium holder til i et bedehus på Romerike. Nå har klubben registrert seg som trossamfunn i håp om å få bli i lokalene.

Jødisk vekkelse på «norsk» misjonsøy

madagaskar

For et par måneder siden ble et nytt jødisk samfunn offisielt startet på Madagaskar. 121 kvinner, menn og barn konverterte da til ortodoks jødedom.

En større Jesus

frispark

Er alt vårt håp knyttet til dette livet? Hvor stor er egentlig Jesus da?

Rikene som ble knust

andakt

«Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne ...» (Dan 2,44).

Jesus tok skylda!

andakt

«Tolleren sa: ‹Gud, vær meg synder nådig!›.» (Luk 18,13).

Vi har fått øynene åpnet

sannhetens ord

Rune Gravdal spør i Dagen 2. juni: Hva har skjedd med Leif Wellerop og Kari Holmås, som var så positive og som nå har blitt så negative?

Ber muslimer ta ramadan-ferie

fastemåned

Blogger Sølva Saxelin mener at dem som ikke klarer å kombinere arbeid og faste, bør finne andre løsninger enn å gå i jobb.

Du er det du elsker

leder

Tryggheten på eget ståsted blir satt på prøve når man defineres som rar eller forskrudd mange nok ganger.

En tro som brenner lenge

LEDERARTIKKEL

Er det Ånden som har tent oss, og gløden blir holdt levende av Guds ord og i et sunt kristent fellesskap, kan den ikke bare brenne lenge. Da kan den også gi varige resultater.

Tunes store sønn

hauge-jubileum

Den åndelige oppvåkningen som fulgte i Hauges fotspor var en viktig årsak til at Norge på alle måter løftet seg. Predikanten fra mitt hjemsted fortjener vår oppmerksomhet disse aprildagene.

Når teologien påvirker politikken

leder

Det er uredelig å late som om religiøse premisser ikke har politiske konsekvenser, skriver Dagen på lederplass.

I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?

Apokalypse og dommedag

Meninger

Gunn Hild Lem spør indignert om vi alle er fordømt og egentlig ikke fortjener Guds godhet. Svaret er ja, skriver Hanne Nabintu Herland.

Truende troende?

Meninger

I møte med mennesker vi mener både går og leder i feil retning, må vi passe på at vi bevarer kjærligheten til både dem og sannheten, skriver Dagen på lederplass.